Forsvarsdepartementet: Vet ikke om Taliban har fått tilgang til norskfinansiert militærutstyr

Norske myndigheter har brukt 600 millioner kroner på å støtte, trene og utstyre afghanske sikkerhetsstyrker. Nå har disse opphørt å eksistere. Forsvarsdepartementet vet ikke hva som har skjedd med militærutstyret norske skattebetalere har finansiert.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var i januar 2018 på besøk i Kabul. Der møtte han den afghanske spesialstyrken CRU 222, som er blitt trent og monitorert av norske spesialstyrker.

Les alt om situasjonen i Afghanistan her

Da afghanske sikkerhetsstyrker flyktet eller overga seg under Talibans lynoffensiv tidligere i august, ble store mengder våpen, kjøretøyer, fly og annet utstyr stående igjen til islamistene.

Nesten alt er finansiert av skattebetalerne i Nato-landene, som i 20 år har kjempet mot Taliban. USA har med stor margin båret hoveddelen av kostnadene, men Norge har også tatt del i spleiselaget.

Så sent som i statsbudsjettet for 2021 ble det satt av 60 millioner kroner til å støtte afghanske sikkerhetsstyrker. Totalt har Norge brukt rundt 600 millioner kroner på dette formålet.

«Midlene er benyttet til kursvirksomhet, infrastruktur, vinterutrustning, etterforsyning, oppgradering av fasiliteter og transport av materiell», skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en e-post sendt fra Forsvarsdepartementets kommunikasjonsavdeling.

En Taliban-kriger holder en M4-rifle utenfor et departement i Kabul. Riflen er en del av den amerikanske standardutrustningen og et av mange eksempler på at Taliban har overtatt vestlig militærmateriell.

Ifølge Forsvarsdepartementet har Norge brukt rundt 15 millioner kroner på å kjøpe militært utstyr til afghanske sikkerhetsstyrker. Forsvarsministeren opplyser at dette i hovedsak dreier seg om kommunikasjonsutstyr.

«Materiellet er i hovedsak anskaffet til etablering og utbedring av fasiliteter og sambandsutrustning for å styrke sikkerhetsstyrkenes evne til sikker kommunikasjon i gjennomføringen av operasjoner», skriver Frank Bakke-Jensen.

Han opplyser videre at det ikke er mulig å vurdere hvorvidt Taliban har fått tilgang til nevnte materiell, på grunn av «den uoversiktlige situasjonen».

Ferske bilder fra Afghanistan viser Taliban-krigere fullt utstyrt med vestlige uniformer, nattkikkerter og sambandsutstyr.

Det er stor usikkerhet rundt hvor mye vestlig militærmateriell som nå er i Talibans hender, men det kan dreie seg om verdier for et tosifret antall milliarder kroner. Det er frykt for at våpen og annet utstyr skal videreselges til terrorister, ekstremister eller kriminelle.

Norge har totalt brukt minst 23,8 milliarder kroner på den militære og sivile innsatsen i Afghanistan. Ti norske soldater har mistet livet i landet.