Vi er lykkeligst i nuet

Det er vanskelig å være i nuet. To dager før jul er det nesten umulig. Men det er verdt å prøve. Det finnes knep.

  • Forf>
  • <forf>sylvi Leander <

Kan hjernen bli så stappfull av tanker og huskelister at den sprekker? "Big bang" føles farlig nær noen ganger. Da kunne pakken til tante Edith skli ut sammen med nøtter og juleservietter. Finnes det hjerneplaster?Kanskje det. Det finnes i alle fall metoder som hjelper oss til å være mer til stede her og nå. For hva er vitsen med å bake pepperkakehus hvis du i tankene svetter rundt på super'n og handler julemat? Behovet for å leve i nuet er allmenngyldig. Forskning viser at vi er mest tilfredse når vi er oppmerksomt til stede i det vi gjør. Å gå helt opp i en aktivitet, glemme seg selv, er stressdempende og gir nye krefter. Julen rommer en rekke aktiviteter som nettopp gir slike muligheter, bare vi griper dem, frister psykolog Torkil Berge, redaktør for Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Selv er han bevisst på å legge inn nærværende minutter i en lang arbeidsøkt. Pauser, der han kobler inn Torkil Berge, og ut alle gjøremålene som står i kø.

Knep.

Å leve i nuet er ikke lett. Men det finnes ulike strategier vi kan bruke for å hanke oss inn og bli mer oppmerksom på hva vi gjør.Pusteankeret er ett av dem. Pusten er nemlig alltid forankret til nåtid. Noen velger å rette oppmerksomheten mot pustebevegelsen i magen, andre konsentrerer seg om ut— og innpust gjennom nesen. Det lille avbrekket blir en påminnelse om å være til stede her og nå, ved middagsbordet, i telefonsamtalen. . . .Kroppsorienteringer et annet middel. Kroppen forholder seg også alltid til nåtid. Flytt oppmerksomheten fra flyvende tanker til egen kropp. Hvordan føttene er plantet i bakken, eller hvordan lårene berører stolen du sitter på. Det gir oss bakkekontakt. Metodene i seg selv gjør deg ikke avslappet, men de forteller deg hvordan du har det. Hvor høyt skuldrene sitter. Og at det kanskje er på tide å ta en pust i bakken.

Fortid og fremtid.

— Hvorfor er det så vanskelig å leve i nuet?- Vi har så lett for å leve i fortid eller fremtid. Der skiller vi oss klart fra dyrene. Vi grubler over ting som er skjedd. Kanskje noe vi skammer oss over, angrer på. Noen kan ha gjort oss vondt, og vi repeterer i tankene hva som ble sagt og gjort, den gang da.Samtidig har vi en velutviklet evne til å forestille oss alt det fæle som kan komme til å skje. At kjæresten ikke blir glad for presangen og at vi sikkert blir plassert nederst ved julebordet. Fordi ingen liker oss, selvfølgelig.- Slik stenger mørke flekker i fortiden og angst for fremtiden for opplevelser her og nå. Det er tanker, og ikke handlinger, som sliter mest på oss, forklarer Berge.

Egne følelser.

Å være til stede i seg selv, betyr også å komme i kontakt med egne følelser som tristhet, sinne, skam, lengsler. . . . Det er det ikke alle som våger. Så snyter vi oss selv. For tilstedeværelse er også en forutsetning for å komme i kontakt med de gode følelsene, understreker han. - Vi lever i en tid der vi bombarderes med inntrykk som stjeler vår oppmerksomhet. Det gjør det vanskeligere å leve i nuet. Desto viktigere blir det å ta oppmerksomheten tilbake. Det er de små gjøremålene på vei til målet som er viktig å fylle med livskvalitet, sier Berge.

Sammen om husbygging - her og nå.