Norge

Dømt for hatefulle ytringer mot jøder og afrikanere

En 35 år gammel mann oppfordret til rasekrig, hetset jøder som parasitter og omtalte afrikanere som halvaper. Oslo tingrett dømte ham i dag til 45 dagers betinget fengsel for rasistiske ytringer.

Fra internettets mørkeste krok spredte Oslo-mannen rasistisk hets mot jøder og afrikanere. Nå er han dømt til 45 dagers betinget fengsel. Han slipper å gå i fengsel på grunn av at politiet somlet med saken.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik
Tingrettsdommer Thorleif Waaler mener at reaksjonen i utgangspunktet skal være ubetinget fengsel, men lang "liggetid" hos politiet gjør at 35-åringen slipper å gå i fengsel.

Oslo tingrett avsa onsdag ettermiddag dom; 45 dagers betinget fengsel og 5000 kroner i bot.

— Retten finner det klart at de aktuelle uttalelsene innebærer en forhånelse av jøder og at de også er egnet til å utsette jøder for hat og forfølgelse, skriver tingrettsdommer Thorleif Waaler og hans to meddommere i dommen.

Tingrettsdommer Thorleif Waaler mener at reaksjonen i utgangspunktet skal være ubetinget fengsel, men lang "liggetid" hos politiet gjør at 35-åringen slipper å gå i fengsel.

Dommerne er også enige om at tiltalte burde vært straffet med ubetinget fengsel, men at det er riktig med betinget fengselsstraff fordi saken er blitt så gammel.

Politiet somlet med saken

Politiets sommel med anmeldelsen fra Antirasistisk Senter høsten 2013 gjør dermed at den 35 år gamle universitetsutdannede mannen slipper å gå i fengsel.

Saken ble anmeldt i november 2013, men først ett år etterpå ble han som hadde skrevet bloggen avhørt. Tiltale ble først tatt ut 7. august i år.

— På grunn av lang liggetid, mellom ett og ett og et halvt års fengsel, mener jeg at hele straffen på 45 dager kan gjøres betinget, sa politiadvokat Oda Karterud i sin prosedyre.

Ytringer fra internettets mørkeste krok

Det var høsten 2013 at mannen i sin blogg på internettsiden www.morkestekroken.wordpress.com fremsatte en lang rekke ytringer mot jøder og afrikanere.

— Bloggen var på flere hundre sider, men jeg legger frem bare et utdrag her i retten, sa politiadvokat Karterud i sitt innledningsforedrag.

-Ytringene innebærer en grov nedvurdering av jøders og afrikaneres menneskeverd, sa aktor Oda Karterud i tingretten.

Og utdragene hun leste opp gikk ut på at jødene er skadedyr som bare er parasitter for hvite, at de importerer afrikanere som ledd i en rasekrig mot de hvite, og at flere og flere etter hvert vil delta i et opprør mot jødene og delta i nedslakting av jødiske spedbarn med den største iver.

— Sterkt aggressiv holdning

— Ordvalget gir uttrykk for en sterkt aggressiv holdning. Nedvurdering av jøders menneskeverd har historisk sett vært brukt, og gir sterke assosiasjoner til nazistenes karakteristikk av jøder, sa aktor.

— Guds barn er den hvite ariske rase, og Satans barn er jødedommen, var en av ytringene, som også er tatt med i tiltalen. Bilder av Thorbjørn Jagland som deltok i en jødisk feiring og bilder av regissøren og skuespilleren Woody Allen var på loggen ledsaget av nedsettende uttalelser om hvordan jødene gnager i stykker bærebjelkene i samfunnet.

- Tiltaltes ytringer innebærer en grov vurdering av jøders og afrikaneres menneskeverd. Uttalelsene etterlater også inntrykk av godkjennelse av vold og integritetskrenkelse, selv om han selv ikke direkte oppfordrer til vold, sa politiadvokaten.

35-åringen hadde gitt sin advokat beskjed om at han ikke ønsket i retten. Hans ønske ble godtatt både av aktor og av tingrettsdommer Thorleif Waaler, som likevel for sikkerhets skyld og på oppfordring fra aktor og forsvarer ringte tiltalte.

Innrømmet straffskyld pr. telefon

I telefonsamtalen bekreftet 35-åringen at han erkjente straffskyld, at han hadde forklart seg til politiet og ikke hadde noe mere å si. På spørsmål opplyste han at han var i arbeid og med en årsinntekt på 800.000 kroner.

Det kom frem i retten at mannen mistet den forrige jobben sin på grunn av denne saken og derfor hadde en årsinntekt på bare 100 000 kroner i fjor.

I sin prosedyre la forsvareren vekt på at 35-åringen hadde tilstått, at han hadde sluttet med bloggingen og at han hadde mistet jobben sin.

-Tiltalte tilsto, han sluttet med bloggingen og han mistet jobben, sa forsvarer Lars Leversen, som mente betinget fengsel var straff nok.

— Den lange liggetiden må også få betydning, og betinget dom må derfor være riktig, sa advokat Lars Leversen.

I tillegg til en skoleklasse hvor flertallet hadde innvandrerbakgrunn, var også rådgiver Shoaib Sultan i Antirastistisk senter til stede som tilhører. Sultan var også Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat, og er innvalgt i bystyret for partiet. Han har selv vært utsatt for drapstrusler og hets en rekke ganger.

- Viktig at politi og rettsvesen sender et signal

— Det er veldig viktig at politiet og rettsvesenet sender et signal om at slike uttalelser slett ikke er greit. Hatprat fører til mer hatprat og det å umenneskeliggjøre andre mennesker kan føre til vold, sier Sultan.

-Det er viktig at politi og rettsvesen sender et signal om at slikt ikke godtas, sier rådgiver Shoaib Sultan i Antirasistisk senter.

Han synes det er synd at saken ble liggende så lenge hos politiet før det skjedde noe mer.

— Men Oslopolitiets nye gruppe mot hatkriminalitet vil sikkert gjøre at slike saker blir tatt mer alvorlig og blir behandlet raskere. Og det er spesielt viktig i en tid med mange flyktninger og med mange rasistiske ytringer som blir spredt på internett, sier Sultan.

Les også

Han hetset jøder og afrikanere på nettet, men nektet å møte i retten. Det er ynkelig.