Norge

Én av ti drikker under svangerskapet: Nå vil politiker tilby alle gravide livsstilssamtale

Nestlederen i Helse- og omsorgskomiteen mener myndighetene må sette inn flere tiltak. – Vi kan ikke vedta at folk skal slutte å drikke, svarer Frp-politiker.

Nestleder Kjersti Toppe i Helse- og omsorgskomiteen foreslår en tidlig livsstilssamtale for alle gravide som en del av svangerskapsomsorgen. Her fra Senterpartiets landsmøte i Haugesund i 2015.
  • Inga Skogvold Rygg
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

I en undersøkelse utført av TNS Gallup for Actis kommer det fram atén av ti kvinner har drukket under svangerskapet.

Nestleder Kjersti Toppe (Sp) i Helse- og omsorgskomiteen mener myndighetene bør sette inn flere tiltak for å forebygge bedre. Hennes forslag er å gi alle gravide et tilbud om tidlig livsstilssamtale, et prosjekt som har vært prøvd ut i flere kommuner i Stavanger-regionen.

– Det har vært sånn i alle år at man har et skjema man krysser av på. Det viser seg at det ikke er nok, og at man må gjøre det på en grundigere måte, hvor det også er rom for å snakke om hva man kan gjøre og ulike situasjoner kan kan komme opp i, sier hun.

  • Er det greit at forskjellene er så store? Politikerne er overrasket over prisforskjellene for sykehjemsplass.

Etterlyser satsning

I kommunene rundt Stavanger har man gjennom et prøveprosjekt laget et utvidet svangerskapstilbud hvor man gikk mer inngående inn i russpørsmål og andre spørsmål om livsstil, for eksempel kosthold. Ifølge Toppe utgjorde dette mellom en halvtime og en time ekstra tid på kontrollen.

– Tilbakemeldingen fra helsesøstrene var at de synes det var veldig bra. De så at det ble veldig godt mottatt av de gravide, sier nestlederen.

Toppe mener dette er noe som må satses på som et eget tilbud. Hun mener at man trenger ekstra ressurser for å få det gjennomført.

– Nå er det stor politisk vilje til å prioritere skolehelse og helsestasjoner, og jeg tenker at det kan være en del av en slik satsning. Men det krever satsning, hvis ikke blir det meningsløst, sier hun.

Kari Kjønaas Kjos mener det er viktigere å følge opp kvinner med store alkoholproblemer enn dem som tar et glass rødvin under svangerskapet. Her avbildet ved en tidligere anledning.

– Kan ikke fotfølge alle kvinnene

Kari Kjønaas Kjos (Frp) er derimot fornøyd med statistikken. Hun påpeker at ni av ti slutter å drikke når de blir gravide, og mener det er et høyt og bra tall.

– Vi kan ikke vedta at folk skal la være å drikke. Men vi må gi dem god nok kunnskap til at de kan ta gode valg. Vi kan mene masse godt om alle gravide kvinner og alle små barn, men vi kan ikke fotfølge alle kvinnene, sier hun.

Kjos mener man heller må bli bedre på å fange opp de med store alkoholproblemer. Her mener hun at verken kunnskapen eller oppfølgingen er god nok.

– Derfor har vi nå satt i gang et arbeid hvor vi skal få en type pakkeforløp, slik vi har innført i kreftbehandlingen. Vi ønsker å fange opp gravide med alkoholproblemer og så følge dem opp etterpå, sier hun.

Tove Karoline Knutsen

Mener alle har et ansvar

Aps Tove Karoline Knutsen mener det er viktig at gravide og de som planlegger å bli det, får lett forståelige, men faglig korrekte helseråd.

– Så lenge forskerne sier at alkohol kan skade fosteret, må helsemyndighetene informere om det. Vi kan ikke dytte dette temaet under teppet fordi det er ubehagelig.

Knutsen sier det er mye hygge forbundet med alkohol, men at det ikke alltid er alle som er tilstede som ønsker å drikke. Hun mener alle har et ansvar for å gjøre det lettere å kunne si «nei takk» uten å måtte forklare seg.

– Det vil også gjøre det lettere for de som prøver å bli eller er gravide, men som ikke vil fortelle det ennå.

Les mer om

  1. Alkohol
  2. Helse
  3. Svangerskap
  4. Kari Kjønaas Kjos
  5. Kjersti Toppe