Stortingspolitikere etterlyser gjennomgang av UNEs praksis etter dom i Mustafa Hasan-saken

Mustafa Hasan (18) får nå prøvd saken sin på nytt. Flere stortingspolitikere tar til orde for at dommen bør få konsekvenser for Utlendingsnemndas (UNE) videre arbeid.

Torsdag fikk Mustafa Hasan (18) gode nyheter. Han får prøvd saken sin på nytt. Nå etterlyser stortingspolitikere en gjennomgang av UNEs praksis.

Torsdag bestemte Oslo tingrett at 18-åringen Mustafa Hasan skal få prøvd saken sin på nytt.

Seks år gammel kom Mustafa Hasan til Norge sammen med familien sin. I 2012 mistet familien den midlertidige oppholdstillatelsen fordi moren ikke hadde opplyst om at hun hadde jordansk statsborgerskap. Hasan og storebroren søkte etter hvert om selvstendig opphold. Broren fikk innvilget opphold. Hasan fikk avslag.

På bakgrunn av dette, saksøkte advokatfirmaet Fend Utlendingsnemnda (UNE) for å få vedtaket om utkastelse opphevet.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett i juni i år, og torsdag kom avgjørelsen.
Oslo tingrett mener at UNEs vedtak om utkastelse er ugyldig.

Avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner blant flere politikere.

Mener dommen må få konsekvenser for UNE

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) mener at dommen må få konsekvenser.

– Mustafas sak og tingrettens dom viser at det er behov for endring i hvordan forvaltningen vurderer og vektlegger barns beste i utlendingssaker. Tingrettens avgjørelse må få konsekvenser for UNEs forståelse av regelverket. Barns beste må veie tungt, sier Bekkevold.

Advokat og leder av Partiet Sentrum Geir Lippestad er også kritisk.

– For meg ser det ut som om Utlendingsnemnda har glemt sitt grunnleggende mandat – å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet på bekostning av politiske signaler om innvandringsregulerende hensyn, sier Lippestad.

Han var blant appellantene under støttemarkeringen for Hasan.

– Det er på høy tid å diskutere om vi har den rettslige kvalitet i utlendingsforvaltningen som er en rettsstat verdig, sier Lippestad. Han etterlyser en gjennomgang av UNEs praksis.

– Denne saken viser at det er en urettferdig og ulik praksis, og sånn skal det ikke være, sier Karin Andersen (SV).

– Urettferdig og ulik praksis

Karin Andersen (SV) har engasjert seg i saken lenge.

– Nå må denne uriktige praksisen slutte. Det må etableres en ny praksis der vi både følger menneskerettighetene og tillegger barnets beste større vekt enn innvandringsregulerende hensyn, sier Andersen.

Andersen er også kritisk til at Hasan og brorens søknader fikk ulikt utfall hos UNE.

– Den ulike behandlingen av brødrene viser hvor tilfeldig det er hvilken nemndleder du havner hos i UNE. Denne saken viser at det er en urettferdig og ulik praksis, og sånn skal det ikke være.

Også Jon Engen-Helgheim (Frp) mener regelverket må endres.

– Denne saken viser at vi har et ikke-fungerende system som er overmodent for utskiftning, sier han.

Engen-Helgheim understreker likevel at han har full tillit til UNE.

– Dette er en sak som det ikke er noen tvil om at handler om en grunnløs asylsøknad. Dette handler om en mor som prøvde å jukse seg til opphold og ble avslørt, sier han, men legger til at han ønsker Hasan alt godt uansett utfall.

Høyre: Ikke noe å utsette på UNE

– Ut fra det jeg har lest i mediene, tror jeg dommen kan oppfattes fornuftig etter vanlig folks rettsoppfatning, sier Ove Trellevik. Han er Høyres innvandringspolitiske talsperson.

Men han legger raskt til at han ikke har noe å utsette på UNEs praksis. Hans erfaring er at utlendingssektoren fungerer godt etter de lover og forskrifter som Stortinget og regjeringen har bestemt.