Trøndere testes for svineinfluensa

To personer som nylig har vært i Mexico testes ved St. Olavs Hospital etter mistanke om svineinfluensa.

— Vi har fått prøver fra to pasienter som nylig har vært i Mexico. Pasientene har følt seg uvel etter å ha kommet tilbake til Norge, men det er ikke snakk om klassiske influensasymptomer, sier overlege Andreas Christensen ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs Hospital til TV-adressa.

Tar situasjonen med ro

Overlegen forteller at sykehuset tar situasjonen med ro, og at de regner med at prøvene er negative. Svaret på dette vil foreligge i morgen.

Christensen forteller at pasientene skal testes for influensa type A og type B.

— Vi har foreløpig ingen spesifikk test for svineinfluensa, men om testen viser at dette er type A, type B, eller om den er negativ, vil det være av stor verdi, sier overlegen.

> Se også:

Les også

Samlesak: Svineinfluensa

Han forteller videre at sykehuset og avdeling for medisinsk mikrobiologi får en del telefoner fra både leger og bekymrede privatpersoner vedrørende svineinfluensaen. Det er imidlertid få det er aktuelt å teste.

Har rustet opp beredskapen

— Det er i all hovedsak personer som nylig har vært i Mexico eller rundt California som er aktuelle å teste. Så vidt jeg kjenner til er det kun et bekreftet tilfelle av svineinfluensa i Europa.

Christensen forteller at St. Olavs Hospital har hatt fokus på diagnostikken og rustet opp den øvrige beredskapen ved sykehuset som følge av svineinfluensa-utbruddet.