Nye råd til gravide om koronavaksine

Nå er Folkehelseinstituttet klare i sitt råd: Alle gravide etter tredje måned anbefales å ta vaksinen. Det gjelder til enhver tid cirka 25.000 kvinner.

Alle gravide etter tredje måned anbefales nå å ta koronavaksinen. Illustrasjonsbilde.

Lina Marie Solberg er gravid i uke 26. Hun er ikke overrasket over de nye rådene.

– Jeg har lest meg opp på hva andre land anbefaler og ser at flere og flere land anbefaler vaksinasjon til alle gravide. Det er uansett fint at FHI nå endelig kommer med noen klare råd, sier hun.

Lina Marie Solberg er gravid i uke 26. Hun er ikke overrasket over de nye rådene.

FHI: Risiko for alvorlig sykdom tiltar

Overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI sier at risikoen for alvorlig sykdom for den gravide tiltar utover i svangerskapet.

FHI anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester.

Til enhver tid er cirka 25.000 gravide i disse trimestrene. Mange av disse har takket nei til vaksine.

– Alle gravide som nå får tilbud om vaksine, kan ta imot tilbudet. Vi anbefaler at vaksinasjon foregår på vaksinasjonssenteret i kommunen. De som har fått innkalling, kan takke ja. Vi jobber med å informere alle kommunene nå, sier Greve-Isdahl

– Skal også høygravide ta vaksinen?

– Det er ikke noe i veien for at høygravide og de med nyfødte barn vaksinerer seg.

– Vil denne gruppen bli prioritert?

– Vi får nå svært mange vaksiner til Norge de neste ukene. Den raskeste måten å få tilbud på er å takke ja til vaksine man er innkalt til, gå til drop-in-vaksinasjon eller undersøke på kommunenes nettsider for å finne ut hvordan man kan melde seg til vaksinasjon.

Flere fødsler i år

I fjor ble det født 53.000 barn i Norge. I år er det ventet langt flere fødsler.

Overlegen sier gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Samtidig er det kommet mer kunnskap om vaksinering av gravide. Rådene om vaksinasjon av gravide støttes av Verdens helseorganisasjon (WHO). Mange andre land har startet med vaksinering.

– Data fra land hvor gravide er vaksinert viser at koronavaksinasjon ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for hverken mor eller barnet i magen. Koronavaksinasjon er allerede anbefalt til gravide i Danmark og
Sverige, sier Greve-Isdahl.

FHI: Lav risiko for alvorlig sykdom selv om gravid er smittet

– Risiko for alvorlig sykdom blant gravide som blir smittet med koronavirus er lav. Samtidig viser internasjonale studier at gravide har noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av korona-sykdommen enn ikke-gravide, sier Greve-Isdahl.

Hun forklarer dette med at risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Det kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke.

Lina Marie Solberg er fremdeles usikker på om hun vil ta vaksinen.

– Jeg må tenke litt til før jeg tar en endelig avgjørelse. For min egen helse tenker jeg det er veldig lurt å ta vaksinen. Jeg er mer usikker når det kommer til eventuelle konsekvenser for barnet som forskningen ikke har klart å avdekke enda. Men jeg heller nok mot å ta vaksinen, sier hun.

Solberg synes det er problematisk med den store gjenåpningen og aksepten av større smittetrykk i samfunnet.

– Jeg har forståelse for at man må åpne samfunnet mer når konsekvensene (sykehusinnleggelser) pga. smitte går ned. Likevel synes jeg det er for lite fokus på i det minste å informere om at det fremdeles finnes personer i risikogrupper som ikke har tatt vaksine.

– Uttalelser i media, spesielt fra politikere, kan gi inntrykk av at det bare er personer som ikke vil ta vaksine som er uvaksinert. Og at de som ikke er vaksinert må regne med å bli smitte, sier hun.

Planlegger du å bli gravid?

Ta vaksinen. Frem til nå har anbefalingen vært at gravide med underliggende sykdommer som øker risikoen for et alvorlig koronaforløp, eller som bor i områder med høyt smittepress, bør vurdere vaksinasjon.

Koronavaksinering kan også gis til kvinner som planlegger å bli gravide, og kvinner som er under fertilitetsutredning og -oppfølging (IVF-behandling).

Lav terskel for innleggelse av babyer

Overlegen sier det er lav risiko for at spedbarn i første leveår får alvorlig koronasykdom. Likevel blir barn i denne alderen innlagt på sykehus oftere enn større barn hvis de først blir syke.

Overlegen sier det er lavere terskel for å legge inn spedbarn på sykehus når de er syke. Nyfødte kan bli mer påvirket av både feber og luftveissymptomer enn større barn.

– Kvinner som vaksineres i svangerskapet, vil danne antistoffer mot koronaviruset som så overføres til barnet – særlig i siste del av svangerskapet. Derfor kan vaksinasjon av gravide bidra til å beskytte barnet de første månedene etter fødsel. Vaksinering i svangerskapet kan beskytte både mor og barn mot å bli syk med covid-19, sier Greve-Isdahl.

Forskere overrasket over økning

I 2020 ble det født 53.000 barn i Norge.

Nedgangen i fruktbarheten i 2020 kan ikke knyttes til koronapandemien. De aller fleste barna som ble født i fjor, ble unnfanget i god tid før koronarestriksjonene ble innført i mars 2020.

Men i korona-året 2021 ser det ut som trenden har snudd.

I løpet av årets tre første måneder ble det født 13.700 barn i Norge. Det er nesten 700 flere barn enn i 1. kvartal 2020, viser nye kvartalstall fra statistikken Befolkning.

Fruktbarhet i Norge har falt i over ti år, og det er fire år siden sist man hadde fødselstall på nivå med dette i et førstekvartal.

Økningen begynte allerede i desember i fjor, og fortsatte gjennom januar, februar og mars.

Helt siden koronaviruset kom til Norge, har både SSBs forskere og andre fagmiljøer forventet en nedgang i fruktbarheten. Det er fordi tidligere helsekriser og økonomiske usikre tider har ført til en nedgang i fruktbarheten.

Derfor er forskerne i SSB overrasket over tallene.