Norge

Rundspørring blant fastleger: Ti prosent av arbeidstiden går nå til "frisk" ungdom

Mens helseministeren ber legene prioritere de sykeste, bruker fastlegene nå inntil ti prosent av arbeidstiden sin på de friskeste, ifølge allmennleger.

Ungdom med omgangssyke er ikke velkomne på legekontorene. Derfor må de få legeattest på annen måte.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Torsdag formiddag møttes Legeforeningen ledelsen i Kunnskapsdepartementet for å diskutere de nye fraværsreglene i videregående skole.

«Datteren vår måtte gå hjem fra skolen med migrene.»

«Sønnen vår har omgangssyke.»

«17-åringen har feber og snørr.»

Dette er eksempler Aftenposten har fått fra fastleger de siste dagene. Foreldre ber om attest på vegne av barn på videregående skole med bagatellmessige sykdommer. Dette gjør de fordi de frykter at barnet skal få mer enn ti proset fravær i et fag uten gyldig grunn, og dermed miste rett til karakter.

Opptil seks skoleelever på kontoret hver dag

En uformell undersøkelse Allmennlegeforeningen har gjort blant 50 fastleger etter skolestart i år, viser at hver av dem hver dag har opptil seks skoleelever på kontoret eller på telefon for å få legeattest på sykefravær.

De aller fleste er så friske at de ikke hadde trengt å oppsøke lege.

– Det utgjør ti prosent av legekapasiten vår. Og influensasesongen har ikke en gang startet, sier leder av Allmennlegeforeingen, Kari Sollien.

Kari Sollien mener de nye fraværsreglene er lite gjennomtenkt.

Tilfeldigheter avgjør om elevene trenger attest

De nye fraværsreglene har engasjert fastleger over hele landet, og de forteller om svært ulik praksis:

 • Noen skoler presiserer for elevene at de IKKE skal gå til lege for bagateller.
 • Noen skoler presiserer for elevene at de SKAL gå til lege fra første sykefraværstime.
 • Noen skoler aksepterer attest fra helsesøster.
 • Noen skoler aksepter kun attest fra lege.

Legeforeningen møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementet torsdag formiddag.

– Vi ba om at foreldre til skoleelever under18 år kan skrive melding, og at elever som er myndige kan levere egenmelding, sier Kari Sollien.

I følge legelederen var ikke Kunnskapsdepartementet villig til å snu, men det er avtalt nytt møte mellom Kunnskapssenteret og Legeforeningen i november.

– Det er viktig at må vi få felles kjøreregler, sier Kari Sollien.

– Det har tatt helt av

Allerede to dager etter skolestart, skrev Aftenposten om de nye fraværsreglene. Da fryktet Sollien et renn av skoleelever. Nå sier hun at det ikke bare er et renn, men at det «har tatt helt av».

Allmennlege-lederen er usikker på om statsrådene Torbjørn Røe Isaksen og Bent Høie har snakket sammen om fraværsreglene.

– Det er et paradoks. Stortinget skal diskutere prioriteringsmeldingen, og der blir legene bedt om å prioritere de alvorlig syke som har mest nytte av oss leger. Men så kommer Kunnskapsdepartemetet inn fra siden og legger beslag på en stor andel av vår kapasitet. Kanskje så mye som ti prosent, sier Sollien.

Pasienter som går til behandling hos fysioterapeut eller psykolog kan få attest fra disse, men Sollien mener at også denne attestskrivingen er sløsing med ressurser.

– Ingen i helstjenesten har for lite å gjøre.

Over 300 lesere sendte inn spørsmål om fraværsgrensen til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Se hva han svarte.

Et råd til kunnskapsministern

Fastlege Ida Marie Ringerud har hatt mange av disse ungdommene på kontoret, og har skrevet et innlegg til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Der påpeker hun at ungdom som ikke er så syke at de trenger antibiotika eller annen behandling, men såpass at de bør holde seg i ro for å komme seg, altså må få en legeerklæring på dette. Og den må de få samme dag, ellers får de mer fravær.

I innlegget har fastlegen ett konkret råd til kunnskapsministeren: Ringerud synes han burde snakke litt med helseminister Bent Høie og spleise på en kompetent helsearbeider på hver skole som kan gjøre denne jobben, for eksempel en helsesøster eller sykepleier.

Denne helsearbeideren må få myndighet til å skrive slike erklæringer, gjerne over Skype eller en liknende elektronisk løsning. Det tror Ringerud er både samfunnsøkonomisk og helsebringende.

Les mer om

 1. Skolestart
 2. Antibiotika
 3. Ungdom
 4. Kunnskapsdepartementet
 5. Torbjørn Røe Isaksen
 6. Bent Høie