Norge

Mange mattelærere har aldri studert matematikk

Det er slett ingen selvfølge at elevene har lærere som selv har studert fagene de underviser i.

Rundt 20 prosent av matematikklærerne har ingen studiepoeng i matematikk.
  • Jørgen Svarstad

Tirsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) enundersøkelse om grunnskolelæreres kompetanse.Den viser at mange lærere har en forholdsvis lite fordypning i undervisningsfagene sine, også i kjernefagene norsk, matematikk og engelsk.

  • Rundt 20 prosent av matematikklærerne har ingen studiepoeng i matematikk.
  • Hele 57 prosent av engelsklærerne har ikke studiepoeng i engelsk.
  • Omkring en av syv norsklærere har ingen fordypning i norsk.
    Disse tallene inkluderer ikke de mange tusen ufaglærte assistentene i norsk skole, så antallet uten formell kompetanse i fagene de underviser i, er høyere enn dette.

— Ikke lærernes feil

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er ikke fornøyd.

Kunnskapsdepartementet Torbjørn Røe Isaksen (H).

— Dette er ikke lærernes feil, men er et resultat av politikk gjennom mange tiår. Dette viser, mener jeg, at man ikke har tatt ansvar for å bygge ut etter- og videreutdanning i sektoren. Det er en sammenheng mellom lærernes faglige fordypning og kunnskapene til elevene. Derfor er det et politisk ansvar å fylle dette gapet, sier han, og fortsetter:

— Dette betyr at man som elev har en ganske stor sannsynlighet for å møte en matematikklærer som ikke har kompetanse i faget sitt. Slik er det også i engelsk, som er et helt sentralt språkfag.

Stryk i mattematikk

Regjeringen har varslet et etter- og videreutdanningsløft for lærere og skal også innføre femårig masterutdanning.

Les også:

Les også

Regjeringen vil at lærere skal etterutdannes via PC-skjerm

– På 1980 og 1990 tallet kunne man komme inn på lærerutdanningene med stryk i matematikk, og det er ikke mer enn ti år siden vi krevde gjennomsnittskarakteren tre. Først i år kom det krav om fordypning i matematikk for nye lærere. Det er vel og bra, men vi må også ha et løft for dem som er i skolen, sier Isaksen.

Riktignok har de fleste lærere studiepoeng i sine fag. Situasjonen har også bedret seg i de fleste fag siden SSB målte dette sist på midten av 2000-tallet.

–Skolene og skoleeierne rundt om i landet må kartlegge kompetansen til lærernepå sin skole og i sin kommune. Læreren er den viktigste faktoren for eleveneslæring, derfor er dette en utfordring vi må ta på alvor. Vi vet også at lærerneselv ønsker seg mer videreutdanning, sier kunnskapsministeren.

Mat og helse dårligst ut

Men mange har forholdsvis lite fordypning.

Blant lærerne som underviser i matematikk på de fire første trinnene på barneskolen, har for eksempel nesten halvparten mindre enn 30 studiepoeng i matematikk. 30 studiepoeng tilsvarer et halvt års studier.

Det er blant dem som underviser i mat og helse at færrest har fordypning, under halvparten. I kroppsøving, kunst og håndverk og musikk har bare rundt 60 prosent av lærerne studiepoeng i disse fagene.

Les også:

Les også

Slår alarm om vikarbruk i skolen

I 2010 ble det innført nye grunnskolelærerutdanninger. For dem som utdanner seg til lærere på 1.-7— trinn er det obligatorisk med 30 studiepoeng norsk og 30 studiepoeng matematikk. For grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn er ingen undervisningsfag obligatoriske.

Nye regler

I år kom det også nye regler for hvor mange studiepoeng lærere må ha for å undervise i ulike fag. Tidligere var det slik at alle utdannede lærere i teorien kunne undervise i alle fag. Det var regler for hva slags kompetanse du må ha for å bli ansatt som lærer, men ikke for hvilke fag du kan undervise i når du først har foten innenfor.

Men i 2012 bestemte Stortinget at lærere må ha «relevant kompetanse i undervisningsfaget». Det innebærer blant annet at lærere som skal undervise i norsk og matematikk på barnetrinnet må ha minst 30 relevante studiepoeng i disse fagene. På ungdomstrinnet må lærere ha minst 60 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk for å undervise i disse, og 30 i de fleste andre fagene.

Disse kravene gjelder bare lærere som er utdannet etter januar 2014.

Les også

Nå må lærerne kunne mer om faget sitt