Norge

Norske sykehus når ikke budsjettmålene

Under halvparten av de 20 helseforetakene i landet klarte å holde budsjettene sine i fjor.

Helseminister Bent Høie (H).
  • NTB

En gjennomgang VG har gjort viser at Sykehuset i Østfold er lengst unna å innfri økonomisk.

Helseforetaket skulle etter planen gå med 252 millioner kroner i underskudd i 2016.

I stedet lå underskuddet i desember an til å bli på 433 millioner kroner.

De endelige resultatene for 2016 blir ikke klare før senere i måneden, og avisen baserer derfor gjennomgangen på prognoser. 

Bent Høie lovet 12 milliarder mer til sykehusene innen 2017. Det blir ikke innfridd.

Også Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er langt unna å klare de økonomiske kravene.

– Det er viktig at hvert enkelt sykehus klarer å drive innen budsjettet de har fått, men muligheten for å håndtere investeringer i 2017 er bedre enn forventet, sier helseminister Bent Høie (H). 

Helseministeren får kritikk for å ligge 3,6 milliarder kroner bak løftet om 12 milliarder kroner ekstra til sykehusene i løpet av stortingsperioden.

– Mens de er i rute med å nå skattekuttløftene sine, er de langt unna å levere det de lovte til sykehusene. Konsekvensen er blant annet at mange sykehus ikke klarer å nå de økonomiske målene som er satt for dem, sier helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen i Ap.

Et velkomment løftebrudd

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Helse
  3. Bent Høie