Norge

Aldri har havet i nord vært varmere enn nå

TROMSØ (Aftenposten.no): Analyse av små døde dyr i havbunnen forteller at havtemperaturen i nord har vært stabil i 2000 år, inntil en sterk økning de siste 30 årene.

Prøver av havbunnens sedimenter hentes opp utenfor Svalbard. Analyse av det som ser ut som vanlig gjørme, avdekker smådyr som kan fortelle om vanntemperaturen de siste to tusen år. FOTO: OLE MAGNUS RAPP Foto: Ole Magnus Rapp

  • Ole Magnus Rapp

Vannet som Golfstrømmen nå presser inn i Polhavet er to grader varmere enn gjennomsnittet de siste to årtusener. Mens havvannet har ligget stabilt på 3,5 grader inntil for en generasjon siden, er det nå mellom 5,2 og 5,8 grader, og temperaturen øker.

Varmere vann fører til at havisen i nord smelter raskere, og med mindre is får solens varme bedre tak i havet. Også isbreer vil reduseres, noe som fører til at havnivået stiger. Man ser også at artsmangfoldet på havbunnen blir rikere.

Vitenskapelig utprøvd

I dag presenterer det vitenskaplige tidsskriftet Science resultatet av forskningen som har pågått i et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Ifm-geomar i Tyskland. Noe av analysearbeidet er utført ved Universitetet i Colorado, USA.

Til nå har man med sikkerhet visst havtemperaturen kun 100 år tilbake i tid, da målinger startet. Det har vært en rekke antakelser, men først nå er det brukt metoder som er vitenskaplig utprøvd.

— I løpet av de siste 2000 år har Golfstrømmen i nordlig retning ved Svalbard aldri vært varmere. Det er vi helt sikre på, og dette er data som fagfolk må ta på alvor, sier professor i geologi Morten Hald, som også er dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø, til Aftenposten.no.

— Den oppvarmingen som er målt de siste 30 årene er helt uvanlig. Vi kan ikke se lignende temperaturendringer i løpet av de siste to årtusener, sier han.

Historisk klima

Forskerne har hentet inn kunnskap om historisk klima ved å analysere restene etter små encellede dyr, foraminiferer, som i tusenvis av år har levd uforandret i havet. Når disse små encellede dyr dør, ender de i sedimentene på havbunnen. Jo dypere de ligger jo lenger tilbake i tid er man.

Man har både studert levende foraminiferer, og man har tatt kjerneprøver med sedimentprøver der store mengder døde foraminiferer ligger lagvis, nesten som årringer i et tre. Fra tyske og norske forskningsskip er det hentet opp kjerneprøver og hundrevis av sedimentprøver for videre undersøkelser. I laboratorium er det for hvert tidsintervall hentet ut ca 300 slike fossile dyr, som er analysert.

Forskerne har både brukt en statistisk metode for å fastslå hvilke havtemperatur dyrene levde i, og de har brukt en geokjemisk analyse for å fastslå temperaturendringer via studier av kalsium og magnesium i de fossile skallene.

Her demonstrerer forskerne Dorthe Klitgaard Kristensen (t.v.) og Patrycja Jernas fra Norsk Polarinstitutt hvordan man samler inn data for å studere havtemperaturen 2000 år tilbake. Jo dypere ned i havbunnen, jo eldre blir restene etter liv. FOTO: OLE MAGNUS RAPP Foto: Ole Magnus Rapp

1500 meters dyp

– Siden vi vet hvilke krav disse dyrene har til havtemperatur i dag, kan vi slå fast hvilken temperatur det var ved å studere døde rester av slike dyr, sier Hald.

Forskerne har hentet opp prøver fra 1500 meters havdyp og har i tillegg studert artssammensetningen på havbunnen.

– Den subarktiske fauna på havbunnen har endret seg dramatisk. Mens ca 25 prosent av livet på havbunnen besto av de spesielle varmekjære artene, er dette på kort tid økt til 65 prosent. Her kommer stadig flere varmekjære arter nordover, noe som er et sikkert tegn på at havtemperaturen har endret seg, sier professor Morten Hald.

— Svært mye

Forskerne har i dette prosjektet ikke undersøkt konkret årsak til temperaturøkningen, men dataene styrker kunnskapen om at den globale oppvarmingen forsterkes i nord.

Direktør Pål Prestrud ved Cicero, senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo mener forskerne har utført et solid stykke arbeid.

– To grader temperaturøkning i havet er svært mye. Vi ser en økning i havtemperaturen verden rundt, men på kun få tideler, sier han til Aftenposten.no.

– Dette er første gang vi har hørt om en så god database som viser temperaturen i havet bakover i tid. Havet er svært stabilt, og har stor innvirkning på hele klodens klima, sier Pål Prestrud.