Slik vil hun bekjempe gjengene. Vil gjøre det lettere å ta verdier fra kriminelle.

– Det handler om å gi et viktig signal til ungdom om at det ikke skal oppleves attraktivt å bli medlem av en gjeng, sier justisminister Monica Mæland.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) foreslår ny lovendring for å bekjempe de kriminelle gjengene.

Det nye lovforslaget handler om inndragning. Det går ut på at politiet skal kunne ta verdier fra kriminelle uten å måtte bevise tid og sted for hvilken kriminell handling verdien kommer fra.

Utbytte fra en straffbar handling skal alltid inndras. Dagens regelverk gjør det likevel vanskelig hvis man ikke kan bevise nøyaktig hvilken straffbar handling verdien kommer fra. Går det nye forslaget igjennom, blir det lettere.

Les hele saken med abonnement