FHI-anbefaling: Områder med høyt smittepress bør prioriteres i vaksineringen

Flere vaksiner til Oslo vil føre til færre dødsfall nasjonalt, mener FHI. De anbefaler en endring av vaksinestrategien.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

En geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid kan sannsynligvis kan gi netto helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste anbefaling om vaksinestrategien.

Klokken 14 vil helseminister Bent Høie holde pressekonferanse og si om regjeringen vil følge anbefalingen.

Folkehelseinstituttet tar de til orde for at særlig Oslo-bydeler med høyt smittetrykk bør få flere vaksiner. De peker på at en «beskjeden skjevfordeling» vil innebære at noen bydeler i Oslo og noen andre kommuner vil få 20 prosent mer enn planlagt.

Disse vil få mer

Konkret kan det bety at Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 prosent flere doser i en periode, skriver FHI.

Dosene vil hentes fra kommuner som har hatt få sykehusinnlagte i koronapandemien. Folkehelseinstituttet skriver at de 330 kommunene og bydelene som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår, vil få et kutt i 3 prosent i sin vaksinefordeling. Det bor litt over 1 million mennesker i alderen 45 til 74 år i disse 330 kommunene.

Det er 356 kommuner i Norge, mens det er 15 bydeler i Oslo. Dersom forslaget til FHI blir vedtatt, så vil det bety at cirka 93 prosent av landets kommuner vil bidra med litt for å hjelpe seks av Oslos bydeler og fire andre kommuner på Østlandet.

Tromsø er største kommune som må avgi doser

FHI har offentliggjort en liste over hvilke kommuner som har hatt fire eller færre innleggelser det siste halvåret. Dette er naturlig nok mange av landets minste kommuner. Mange av landets største kommuner, slik som Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen, Asker og Lillestrøm, er ikke på listen over kommuner som må avgi noen vaksinedoser.

Dette er altså kommuner som hverken må avgi noen doser, eller som får noen ekstra.

Tromsø er den største kommunen i Norge som må avgi noen doser.

Mange dilemmaer

FHI skriver at deres matematiske modeller peker på at en geografisk skjevfordeling av vaksiner til Oslo vil føre til flere sparte liv på nasjonalt nivå, det vil si at antall sparte liv i Oslo (på grunn av ekstra tilførte vaksinedoser) vil være flere enn antall tapte liv i kommunene utenfor Oslo (på grunn av tap av vaksinedoser), heter det i anbefalingen.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg skriver at det er stor usikkerhet og mange dilemmaer knyttet til å gi en klar anbefaling. Det skyldes blant annet at det er stor usikkerhet rundt utviklingen av epidemien.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, skriver Stoltenberg.

Høy temperatur

I dag blir vaksinene jevnt fordelt utover landet, uavhengig av smittenivå. Men mangel på vaksiner og stor forskjeller i smittetrykket har det ført til stor diskusjon om det er riktig. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har argumentert for at Oslo trenger å få flere vaksiner.

Tirsdag ble igjen byens butikker og serveringssteder stengt. Oslos videregående skoler går over til rødt nivå. Senest på søndag sa Johansen at Oslo ligger på 279. plass blant kommunene når man ser på hvor mange doser som er fordelt etter folketall.

Det er Folkehelseinstituttet som har laget vaksinestrategien. De har nå gjort en ny vurdering av strategien, og anbefaler at områder med høyt smittepress blir prioritert.

Markert mer sykdom og død i Oslo

FHI skriver at Oslo-regionen og særlig Oslo kommune i mange måneder har hatt flere sykehusinnleggelser og flere dødsfall enn resten av landet.

Innad i Oslo er det spesielt noen bydeler som det siste halvåret har hatt betydelig høyere dødelighet og høyere antall sykehusinnleggelser.

Det er dessuten slik at gjennomsnittsalder hos de sykehusinnlagte er lavere enn i resten av landet.

FHI tror disse forskjellene kommer til å fortsette å være der og frykter endog at de vil bli enda større på grunn av de nye og mer smittsomme virusvariantene.

I den ferske rapporten påpekes det at det har vært strenge tiltak over tid i Oslo og målrettede tiltak i de berørte bydelene i Oslo.

– Disse har hatt effekt, men mindre enn ønsket, heter det i rapporten.

De skriver også at «et høyt smittetrykk i Oslo påvirker også epidemien i resten av landet».

Nesten ti ganger så mange innlagt på sykehus

Ifølge rapporten er det meget stor forskjell på antallet sykehusinnleggelser pr. innbygger i alderen 45 til 74 år i de kommunene og bydelene som skal få ekstra vaksine, og de kommunene som må avgi noe vaksine.

De seks hardest rammede Oslo-bydelene og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har i snitt hatt 304 innleggelser pr. 100.000 innbyggere i denne aldersgruppen.

I de 330 kommunene som må avgi vaksinedoser har det vært 35 sykehusinnleggelser pr. 100.000 innbygger i samme aldersgruppe.