Norge

Intensiven på Ahus er full – pasienter sendes til andre sykehus

Kapasiteten på intensivavdelingen ved Akershus universitetssykehus er sprengt, og pasienter sendes nå til andre sykehus. Men det er mulig å utvide kapasiteten.

Intensivavdelingen på Ahus i Lørenskog er full, og derfor må Oslo-sykehus ta imot koronapasienter som egentlig tilhører Ahus' område.
  • NTB-Marius Helge Larsen og Fredrik Moen Gabrielsen

– Det er fortsatt et godt stykke unna situasjonen vi hadde i mars i fjor, men det gjenstår å se hvordan dette vil utvikle seg framover, sier sykehusdirektør Øystein Mæland til NTB.

Helt siden før jul har det vært en presset situasjon på intensivavdelingen ved Ahus. Etter en liten nedgang, har det tatt seg opp igjen de siste dagene.

– Vi har hatt stor pågang av pasienter med behov for intensivbehandling, herunder respiratorbehandling. For å håndtere det har vi gått ned på operasjonskapasiteten vår for å frigjøre personell, sier Mæland.

Sendes til OUS

Tirsdag denne uken ble beredskapsnivået på sykehuset oppjustert til gult for første gang siden i fjor vår. Åtte operasjonsstuer er nå stengt, og flere operasjoner er utsatt for å oppjustere koronaberedskapen.

– Vi utvider kapasiteten ved å ta ned på annen aktivitet. Det er helt i tråd med planene våre for covid-opptrapping. Og så får vi i tillegg bistand fra Oslo.

Kritisk syke pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna legges nå inn på Oslo universitetssykehus i stedet for på Akershus universitetssykehus (Ahus), skriver VG , som omtalte saken først.

– Ved normal drift har vi 10 intensivplasser. Nå er situasjonen krevende, og vi har mellom 12 og 14 covid-19-pasienter på intensivområdene, sier Mæland til NTB.

Det er godt over halvparten av alle covid-19-pasienter som nå intensivbehandles totalt i Norge.

Firedobling

I mars var antallet intensivpasienter på Ahus oppe i 24. Sykehuset har planer som gjør det mulig å utvide helt opp til 60 plasser.

– Men da vil vi i så fall tøye strikken veldig, veldig langt, sier sykehusdirektøren.

Tirsdag denne uken hadde Ahus opplevd en firedobling i innlagte covid-19-pasienter i løpet av snaut to uker.

– Det er en ganske betydelig belastning som er til å ta og føle på, sa Mæland da.

Smitten i regionen rundt Ahus har økt den siste tiden, og dermed kan også antall innleggelser øke ytterligere.

  1. Les også

    Oslo vil masseteste skoleelever. Dette vet vi om testingen.

  2. Les også

    Oslo trodde de skulle få fullvaksinert 6000 flere i mars. Realiteten kan bli 1000 en gang i april.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset