Norge

Ber Stortinget vurdere å gi Treholt erstatning

Jusprofessor mener både Stortinget og Lund-kommisjonen kan være ansvarlige for å ha krenket Treholts privatliv.

Lund-kommisjonen fikk allerede midt på 90-tallet opplysninger om at Arne Treholt ble ulovlig overvåket. Her er den spiondømte nordmannen avbildet under et intervju i Stockholm i forrige uke.
  • Nicolai Heyerdahl
  • Arild M. Arild M. Jonassen
Les også

Hevet over loven

Professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen følger Treholt-saken tett.

— Man må først spørre seg om kommisjonen hadde plikt til å orientere oppdragsgiveren Stortinget om overvåkingen. Svaret er trolig ja. Stortinget bør også vurdere om Staten på grunn av kommisjonens taushet kan få ansvar overfor Treholt og hans familie. Alternativet er plikt til å betale billighetserstatning, sier Giertsen til Aftenposten.no.

Giertsen er landets ledende ekspert på granskinger.

Les hele debattinnlegget til Giertsen her.

Treholt nevnt flere steder

Mandag gikk det ut en pressemelding fra Lund-kommisjonen, der den bekrefter at den fikk vitnemål om at Treholt hadde blitt utsatt for ulovlig overvåkning . Flere av kommisjonens medlemmer, blant annet Berge Furre, sier nå at de ikke anså denne informasjonen som sentral nok til å ta den med i den endelige rapporten:

– Det var ikke det vi først og fremst var interessert i den gang. Det viktigste var å se på ulovlig og politisk motivert overvåking, sa Furre til Aftenposten tirsdag.

Johan Giertsen. FOTO: UIB

Professor Johan Giertsen mener det i så fall er merkelig at kommisjonen nevner andre aspekter ved Treholt-saken i sin rapport. På to steder kommer kommisjonen inn på forhold knyttet til ransaking av den spiondømte nordmannens bolig.— Kommisjonen har derfor ikke ansett denne saken som betydningsløs, sier jusprofessoren.

Les også:

Les også

Treholt: Et viktig skritt videre

— Står på egne ben

Giertsen tar forbehold om at POT faktisk benyttet ulovlige metoder, men sier at det i så fall er mest nærliggende med en oppreisning til Treholt, samt familien som ble utsatt for det samme. Alternativet kan være en billighetserstatning.

- Når det gjelder forholdet mellom individ og stat i et rettssamfunn som det norske, må god skikk tilsi at kommisjonen som statens representanter - når man får kunnskap om denne typen krenkelser begått i statstjenesten - viderebringer forholdene som avdekkes, sier han.

Giertsen mener også at Stortinget bør undersøke om Lund-kommisjonens medlemmer kan ha et personlig oppreisningsansvar overfor Treholt og hans familie.

— Dette spørsmålet kan ikke umiddelbart besvares med et ja eller nei, men må undersøkes. Stortinget er som oppdragsgiver for Lund-kommisjonen trolig nærmest til å foreta en slik undersøkelse.

- Burde ha informert

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen satt i Kontroll- og konstitusjonskomitéen da Lund-kommisjonen la frem sin rapport.

Han mener helt klart at Stortinget burde ha blitt informert om at kommisjonen visste at Treholts leilighet var overvåket.

— Stortinget burde ha vært informert om at Lund-kommisjonen hadde etablert at Treholts leilighet var videoovervåket. Dette hadde vært naturlig å få med, sier Hagen til Aftenposten.no.

Han ser imidlertid ikke nå at kommisjonens taushet kan medføre erstatningskrav.

- For tidlig

Leder for justiskomiteen på Stortinget i dag, Per Sandberg (Frp), mener det er for tidlig å svare på hvilket ansvar staten har.

- Ansvaret for staten vil synliggjøre seg etter at Gjenopptakelseskommisjonen og EOS-utvalget har gått gjennom det, sier Sandberg til Aftenposten.no.

Treholts forsvarer Harald Stabell sier det så absolutt er aktuelt å reise oppreisningskrav for ulovlig overvåking. Han er enig i at det er grunnlag for et slikt krav på vegne av alle tre som er rammet, både sønnen, eks-kona Kari Storækre og Treholt selv.

- Men jeg vil ikke nå ta initiativ til dette på vegne at Treholt. Det kan bli ledd i et større krav hvis Treholt får sin sak gjenopptatt og blir frifunnet, sier Stabell.


Les Johan Giertsens innlegg i papirutgaven av Aftenposten fredag.