Norge

Sykehusstreiken er over

Streiken i sykehusene er over etter at Unio og Spekter ble enige på meklingsmannens initiativ natt til tirsdag.

- Et viktig skritt i riktig retning, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund om resultatet.
  • Gro Strømsheim

De nesten 1000 streikende Unio-medlemmene gjenopptar dermed arbeidet som vanlig ved sykehusene fra arbeidstidens begynnelse tirsdag morgen.

— Resultatet har ikke en så tydelig likelønnsprofil som Unio kunne ha ønsket, men sentrale, varige justeringer av minstelønnssatsene er et viktig skritt i riktig retning, sier forhandlingsleder for Unio i Spekter-området, Lisbeth Normann.

— Evnet å prioritere

Viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter sier at avtalen «ligger innenfor ansvarlige økonomiske rammer».

— Samtidig som man har evnet å prioritere de grupper som særlig er omtalt i likelønnskommisjonens rapport. Jeg er glad for at streiken nå avsluttes og at pasientene ikke nå lenger blir skadelidende, sier Bratten.

Gjennomslag

Normann sier at det anbefalte forslaget innebærer at Unio har fått gjennomslag for kravet om å likestille skift og turnus.

- Vi er veldig lettet over at vi fikk en løsning på spørsmålet om finansieringen av arbeidstidsreformen der kvinner i turnus likestilles med menn i skift. At kvinnene ikke skulle betale for denne likestillingsreformen, var et ufravikelig krav fra vår side, sier Normann.

Enigheten mellom Unio og Spekter ble oppnådd klokken 4.15 natt til tirsdag, etter at partene møttes klokken 2, opplyser meklingsmann Reidun Wallevik til NTB.

Den varslede opptrappingen fra onsdag morgen med nye 1174 Unio-organiserte medlemmer på sykehusene, er dermed unngått.

Les også

Rettigheter for deg som rammes av streik

Fortsatt i kommune

Samtidig fortsetter streiken for rundt 17.000 ansatte i kommunene. KS og fagforeningene brøt meglingen sist uke og situasjonen har syntes fastlåst siden.

Partene er uenige både om den økonomiske rammen for oppgjøret og om pengene skal fordeles sentralt eller lokalt.

Skoler, barnehager, sykehjem, hjemmehjelp, universiteter, politi, og høyskoler er blant de berørte av streiken. Videre er deler av skattekontor, havnevesen, parkeringsvesen, vaktmestere, sykehjem, IT-tjenester og ansatte i kommunalt vedlikeholdt rammet.

Bergen, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Bodø, Fredrikstad og Ullensaker vil merke streiken enda bedre fra og med onsdag.

Unio, Fagforbundet og YS har varslet ytterligere opptrapping fra onsdag morgen.

Også sykepleiere, pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og forskere og ansatte i kommunale etater er blant streikende.

Oslo løste det

Oslo kommune er et eget tariffområde og har ikke blitt rammet av streik. Partene ble enige sist fredag etter megling 36 timer på overtid.

Les også:

Les også

  1. Streik - litt til

  2. Nye 26.500 kan gå ut i streik onsdag

  3. Unngikk streik i Oslo kommune