Tycho Brahe. Jakten på nyresvikten

Danmarks verdensberømte astronom er gravd opp. Og ned igjen. For tredje gang på 400 år. Interessen for mannen som gjorde stjernehimmelen til sin lekeplass, konsentreres nå om urinblæren.

Når Tyco Brahe trekkes ut av krypten for andre gang, håper man å få svar på noen av gåtene. Om et år eller to. FOTO: MICHAL CIZEK, AFP
  • Bodil Fuhr

Tynkirken i Tsjekkias hovedstad Praha skjelver for alt vi vet i grunnvollene, etter at krypten bak den imponerende kobberplaketten, i forrige måned ble åpnet for annen gang. Iblandet det katolske presteskapet sto en jeans-kledt verdenspresse helt foran, omkranset av hvitkledte forskere, tronet arkeologiprofessor Jens Vellev. Han har gjort det til sin livsoppgave å fastslå årsaken til Tycho Brahes død.

Ble den verdensberømte vitenskapsmannen forgiftet av en sjalu konge? En misunnelig kollega? Skyldtes det høye kvikksølvnivået hans virksomhet som alkymist? Eller var det simpelthen urinblæren som sprakk fordi han av høflighetsgrunner ikke ville forlate keiser Rudolfs overdådige middagsbord?

Jens Velle, professor i arkeologi, Århus Universitet

Derom strides de meget lærde ved Århus universitet i Danmark – nå selve verdens navle i jakten på hva det egentlig var som drev den stjernevante Tycho Brahe inn i det hinsidige for 400 år siden. Så langt er tre tenner og noen forbausende velholdte knokler sentrale brikker i de fascinerende gåtene omkring hans død.— Historie skal være morsomt, understreker den gla’nerdete professor Vellev, omtalt som Danmarks svar på Indiana Jones og først og fremst opptatt av dødsårsaken. Det er tross alt det eneste som kan bevises i ettertidens lys.

Dronningens elsker?

Andre ser langt mer fascinerende perspektiver i motivene for et eventuelt mord. Historien om den kontroversielle adelsmannen som utfordret datiden fikserte verdensbilde er nemlig spekket med fabelaktige ingredienser. Det er Amadeus møter Da Vinci koden møter Hamlet, skriver The New York Times, som blant annet refererer til ryktet om at Tycho Brahe skal ha hatt et forhold til Dronning Sophie, hans arbeidsgiver Fredrik IIs kone. Og enda mer pikant: at Herr Brahe skal ha vært far til Christian IV. Derfor skal sistnevnte, ifølge en av konspirasjonsteoriene, være den som bestilte mordet på Tycho Brahe; for å hevne sin far.

Brått døde han i alle fall, 54 år gammel, den eksentriske vitenskapsmannen som sikkert kunne virke provoserende. Han bar en sølvkapsel på nesen etter at deler av den ble sneiset av i sverdkamp. Mannen som vokste opp med eget laboratorium på en barnløs onkels slott, holdt seg med en øldrikkende elg som kjæledegge og arbeidet visstnok med en småvokst og clairvoyant hoffnarr sittende under arbeidsbordet. Kong Fredrik utstyrte ham med en egen øy med slott, stjernelaboratorium og papirfabrikk på, som visstnok skal ha kostet 5 prosent av Danmarks brutto nasjonalprodukt. Der kunne han utfolde sine talenter for både astronomi, astrologi og alkymi.

Sistnevnte var datidens store vitenskap: man søkte å omskape uedle metaller til gull. Bare i eksperimenteringen med disse substansene ligger det store muligheter for metallforgiftning – hovedteorien til nevnte professor Vellev.

Tycho Brahe – i arbeidsmodus. ILL: CORBIS

Keplers offer?Men forfatterne av boken Heavenly Intrigue fra 2004 fremholder også den mulige rivaliseringen mellom Brahe og den da ennå ikke berømte Johannes Kepler, hans begavede assistent. Kepler, som visstnok hadde et fryktelig temperament, fikk nemlig ikke tilgang til Brahes omfattende data, så selv om Brahe jobbet for å få ham også på kongens lønningsliste, ville Kepler alltid forbli assistenten.

Brahe var en eksentrisk og provoserende mann med et avansert kvinnesyn

Og ganske riktig, etter Tycho Brahes død, steg Kepler ytterligere opp til stjernene. Han ble ansatt hos kongen, fikk tilgang til Brahes data og ble den som oppdaget at planetene sirklet i elliptisk, ikke sirkulær form rundt jorden.

Tycho Brahe kan, i tillegg til kvikksølvforgiftningen, ha vært disponert for andre sykdommer. Københavns Universitets tilbud om en DNA-analyse av de tre tennene som fortsatt finnes etter ham, kan belyse dette.

Man kan jo bare tenke seg med hvilken iver de mer dramatisk orienterte Brahe-teoretikerne avventer resultatene av DNA-prøvene. Den danske historikeren Peter Andersen, mener Brahe kan ha blitt drept av sin slektning Eric Brahe etter ordre fra kong Christian IV; som hevn på et antatt forhold til moren, dronning Sophie.

Hamlets historie

Andersen vil søke om å få ekshumert også Christian IVs levninger for slik å få avklart om Brahe faktisk var Christians far, men han er ikke videre optimistisk. Det tok professor Vellev ti år å få tillatelse til å grave opp igjen Tycho Brahes levninger.

I mellomtiden må spekulantene nøye seg med indisier. Brahe var altså en eksentrisk og provoserende mann, med et antageligvis avansert kvinnesyn for sin tid. Han giftet seg borgerlig, formodentlig av kjærlighet. Og da hans meget begavede søster Sophie ikke fikk utløp for sin virketrang, som han kalte det, ansatte han henne som sin assistent. I tillegg var Brahe kongens noe motvillige astrolog, han forutsa blant annet hertug Hans’ død i 1602. Og til tross for at han var en nær venn av kongeparet, måtte han forlate Danmark da sønnen Christian IV kom til makten. Kongefamilien bodde på Helsingør slott, akkurat slik William Shakespeares kongesønn Hamlet gjør det. Den store dikteren skal nemlig ha blitt inspirert av ryktene omkring Brahes rolle i kongefamilien. Sikkert er det i alle fall at Shakespeares skuespill Hamlet, er spekket med både gravscener og konfronterte hodeskaller.

Men folkemeningen om saken er så inngrodd at selv vitenskapen skal få problemer med å bevise noe annet. Når en mann forlater matbordet, det være seg i Tsjekkia eller Danmark, for en tur på toalettet, er det med følgende unnskyldning: Jeg vil ikke ende opp som Tycho Brahe.