Bekymringsmelding: Kreftpasienter på Helgeland får ikke hjelp raskt nok

Helgelandssykehuset bryter pakkeforløpet for tarmkreft. Flere ansatte ved sykehuset i Mo i Rana er bekymret.

Sykehuset i Mo i Rana har ikke fått operere tarmkreftpasienter på åtte måneder.

Det skal ikke ta lenger tid enn 14 til 18 dager fra det er bestemt at pasienten skal opereres, til operasjonen er gjennomført. Dette står i Helsedirektoratets pakkeforløp for tarmkreft.

Nylig sendte fire ansatte ved sykehuset i Mo i Rana en bekymringsmelding til ledelsen:

  • De mener fristen i pakkeforløpet for pasienter med tarmkreft er brutt for 67 prosent av pasientene.
  • Etter at operasjonsvirksomheten ble flyttet til Bodø, har tiden fra beslutning om inngrep til operasjon økt fra 7 dager til 20 dager.
  • Utredningstiden fra pasienten blir henvist til et pakkeforløp og frem til diagnosen blir stilt, er så å si uendret før og etter flytting, skriver de.

Torsdag skrev Aftenposten at Helgelandssykehuset får krass kritikk fra Helsetilsynet i en tilsynsrapport. Ledelsen har ikke foretatt en tilstrekkelig systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus.

Videre har virksomheten brutt plikten til å arbeide med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Tidligere opererte både sykehuset i Mo i Rana og Sandnessjøen tarmkreftpasienter. Begge er underlagt Helgelandssykehuset.

Det var i flere måneder i fjor bråk om tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen. I oktober bestemte ledelsen at pasienter med tarmkreft midlertidig skal opereres på Nordlandssykehuset i Bodø. Denne ordningen har nå vart i åtte måneder.

– En fortvilet situasjon

To overleger og to pakkeforløps-koordinatorer står bak bekymringsmeldingen som ble sendt til ledelsen av Nordlandssykehuset nylig.

De beskriver situasjonen som fortvilet fordi pasientene ikke kommer i gang med behandling.

– Vi vet de kan få et godt tilbud lokalt, står det i brevet.

De påpeker at kvalitetstallene ved sykehuset i Mo i Rana er godt dokumentert. Både gjennom offentlig statistikk og uavhengige utredninger fra eksterne eksperter.

Pasientene er blitt skadelidende fordi man valgte å legge ned behandlingen midlertidig ved Helgelandssykehuset og overføre dem til Bodø. Det mener avsenderne.

– Det er en situasjon som ikke er det norske helsevesen verdig. For oss blir dette vanskelig å akseptere. Vi er bekymret for tarmkreftpasientene på Helgeland, skriver de i brevet.

De er redd dette også har konsekvenser for pasientene i hele Nordland.

Ledelsen: – Ikke økt risiko

Lederne ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har samtidig sendt ut en pressemelding. Der tar de opp bekymringen rundt tarmkreftkirurgi og pakkeforløp.

De to administrerende direktørene Paul Martin Strand (Nordlandssykehuset) og Hulda Gunnlaugsdóttir (Helgelandssykehuset) bekrefter at kun om lag 43 prosent av pasientene fra Helgeland har fått gjennomført pakkeforløpet innen fristen.

Men sykehusledelsen forholder seg her til en annen frist innenfor pakkeforløpet. Tiden fra pasienten oppsøker lege med mistanke om tarmkreft til behandlingen er klar. Den skal være på maks 35 dager. De er likevel ikke uenig i at fristen blir brutt.

Nordlandssykehuset har foretatt en gjennomgang av forløpstider for de 35 pasientene fra Helgelandssykehuset som dette gjelder.

De kommer frem til at det var fem av ti som fikk brutt pakkeforløpet, ikke seks av ti.

– Likevel er dette et vesentlig avvik fra den nasjonale målsetningen om at minst 70 prosent av pasientene skal følge pakkeforløpet, skriver Gunnlaugsdóttir og Strand.

For åtte av pasientene var det en forsinkelse på fem dager etter standard forløpstid. Det vil si tiden fra man har mistanke om kreft til behandling er satt i gang.

Men lederne mener at forsinkelsen etter deres vurdering ikke gir risiko for dårligere utfall.

– Vi har samtidig stor forståelse for at ekstra ventetid er en belastning for pasienter og pårørende, skriver de.