Norge

Baneheia-saken gjenåpnes ikke

Viggo Kristiansen, dømt til 21 års forvaring for drapene på to jenter i Baneheia i 2000, får ikke saken sin gjenåpnet.

  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker avgjorde dette i sitt møte torsdag.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt av lagmannsretten for dobbeltdrapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8). Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring og Andersen til 19 års fengsel.

«Kommisjonen har vurdert de nye forholdene som er påberopt etter dommen i 2002 og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse», heter det i en pressemelding fra kommisjonen.

I følge avgjørelsen er de nye analysene av DNA-materialet fra saken ikke nok til å svekke bevisene mot Viggo Kristiansen.

Dommer ikke inhabil

Kommisjonen avviser også at fagdommeren som ledet tingrettens behandling av saken var inhabil.

«Kommisjonen har videre foretatt en gjennomgang av det samlede bevismateriale som førte frem til den fellende dommen, for å ta stilling til om det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig. Kommisjonen har ikke funnet at det foreligger slike særlige forhold.

Kommisjonen har heller ikke funnet noe som støtter advokat Klomsæts teori om at Viggo Kristiansens meddomfelte kunne ha vært alene som gjerningsmann», heter det også i pressemeldingen.

Fant DNA-bevis

DNA-bevisene som man lenge trodde var gått tapt, var sentrale for Viggo Kristiansen og hans advokat Sigurd Klomsæt i begjæringen om gjenåpning av saken.

Rettsmedisinsk institutt ved Rikshospitalet ga i 2009 beskjed til Gjenopptagelseskommisjonen at DNA-prøvene var blitt destruert, men i april/mai i år ble 199 reagensrør funnet i en fryser.

I forbindelse med begjæringen om gjenåpning av saken, er det gjennomført nye DNA-undersøkelser både ved et laboratorium i Spania og Sverige.

Ingen av de nye undersøkelsene gjør at saken står i «noen vesentlig annen bevismessig stilling i dag enn den gjorde da saken var oppe for retten», mener kommisjonen.

«Kommisjonen vil understreke at det ikke er fremkommet noe nytt som fastslår at Viggo Kristiansen var en av gjerningspersonene, men det er heller ikke fremkommet noe nytt som utelukker ham», heter det i avgjørelsen.

Les også

  1. Trolig Baneheia-avgjørelse i juni

  2. Hatgruppe mot Viggo Kristiansen

  3. Fant «tapte»Baneheia-bevis

  4. – Bevisene i Baneheia-saken har forsvunnet