Norge

125 omkom på norske veier i 2015

I alt 125 personer omkom i trafikkulykker i Norge i 2015. Det er det laveste tallet siden 1950, og 22 færre enn i 2014, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

afp000849415-YU8DSXZJqp.jpg
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • Ntb

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier han er glad for at så få mistet livet på veiene i fjor, men håper det blir færre i 2016.

— Det er bra med nedgang, men det er fremdeles altfor mange for dem som sitter igjen med savn etter noen de har mistet, sier Gustavsen til NRK.

Tallene fra Statens vegvesen er foreløpige. De endelige ulykkestallene fra SSB er klare i mai.

I 2014 døde det 147 personer i trafikken, i 2013 187 og i 2012 145 personer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

  • Denne vinteren settes en rekke tiltak inn mot vogntog som ikke er skodd for norsk vinterføre. Aftenposten skrev om de nye tiltakene i forbindelse med Nathional Geographics serie om norske bergingsmannskaper på vei.
    En serie som nå får sin oppfølger.

Distrahert i trafikken

Av de omkomne i trafikken i fjor var tre av fire menn. Fremdeles er det møteulykker og utforkjøringer som dominerer statsstikken, og det er hovedsakelig personbiler som er involvert i ulykkene.

— Det er også en bekymringsfull økning av ulykker blant personer i fotgjengerfelt og blant eldre mennesker, sier veidirektøren i en pressemelding, og han legger til at distraksjon seiler opp som en av de største utfordringene for trafikksikkerheten.

— Både barn i baksetet, dagdrømmer og bekymringer, GPS-utstyr, smarttelefoner og pratsomme passasjerer kan ta oppmerksomheten vekk fra kjøringen, sier Gustavsen.

Fire døde barn

De yngste ofrene var 6 og 10 år, og to i alderen 15 til 16 år. Flest omkomne var det i aldersgruppen 18 til 19 år, med 16 personer. Om lag en firedel av dem som mistet livet på veien i 2015 var i alderen 18 til 24 år.

— Å få førerkort er en enorm tillitserklæring, og de aller fleste forvalter den tilliten på en god måte, sier Gustavsen. Han understreker at sjåføren har ansvar for de andre i bilen, og han ønsker bilistene godt nytt år med oppfordringer om å holde seg edru, bruke bilbelte og følge fartsgrensen.

Geir Tangstad-Holdal, som leder foreningen Nei til Frontkollisjoner, hevdet ved utgangen av 2015 at det fortsatt står igjen mange høytrafikerte veier usikret.

Vil ha oversikt over ulykkesveier før sommeren

Han hevder at det fortsatt er behov for å sikre 1753 km med riksvei med fysisk adskilte kjøreretninger. Slike skiller er ifølge Tangstad-Holdal også effektive mot utforkjøringer, som i halvparten av tilfellene skjer til venstre for sjåføren.

Tangstad-Holdal ber om at regjeringen før sommeren legger frem en oversikt over de mest ulykkesutsatte strekningene på riks- og fylkesveiene.

— Det er viktig å få oversikt over de farligeste strekningene, og at det legges plan for utbedring, sier han.

— Nasjonal transportplan har dessverre en tendens til å bli litt for mye av store og små gavepakker til regionene for å tilfredstille valgdistriktene, hevder Tangstad-Holdal.

— I dag bygges det også nye veier uten midtrekkverk, sier han.

Det var i forarbeidene til Nasjonal transportplan 2014-2023 at grunnlagsdokumentet «Null drepte og null hardt skadde - fra visjon til virkelighet» ble utarbeidet.

  • Ikke alle ulykker skjer som følge av dårlig veistandard eller uoppmerksomme sjåfører. I desember bragte vi en artikkel om en kvinne som hoppet ut av en bil i fart.

Les også

  1. Kvinne fikk ikke røyke i taxi - hoppet ut i fart

Les mer om

  1. Samferdsel