Flertall på Stortinget for å granske Gjenopptakelseskommisjonen

Det er flertall på Stortinget for en gjennomgang av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker, melder NRK. Det skjer etter at Riksadvokaten innstilte på at Viggo Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken.

Siv Hallgren ledet Gjenopptakelseskommisjonen frem til september i år.

Den Baneheia-dømte Viggo Kristiansen hadde forsøkt å få saken sin gjenopptatt en rekke ganger tidligere før Gjenopptakelseskommisjonen tok begjæringen til følge i fjor.

Nå har Riksadvokaten innstilt på at han frifinnes i det som er omtalt som en av de største justismordene i norsk historie.

– Bakteppet for dette forslaget er alvorlig. Et justismord skal ikke skje. Nå er det et bredt spekter av partier som stiller seg bak forslaget SV har initiert om at vi må få en gjennomgang av kommisjonen, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til NRK.

Høyre, Frp, Rødt, Venstre, MDG og KrF bekrefter til kanalen at de stiller seg bak forslaget, som skal fremmes torsdag.

MDG har tidligere tatt til orde for at kommisjonen bør legges ned.

Etter at riksadvokaten fredag ba om at Viggo Kristiansen frikjennes for Baneheia-drapene, har SV ønsket en full gjennomgang av arbeidet i kommisjonen. Kristiansen hadde forsøkt å få saken sin gjenopptatt en rekke ganger tidligere før Gjenopptakelseskommisjonen tok begjæringen til følge i fjor.

Viggo Kristiansen ble løslatt fra fengsel sommeren 2021. Han ble dømt til 21 års forvaring i 2002. Nå har Riksadvokaten innstilt på at han frifinnes.

Også Gjenopptakelseskommisjonens tidligere leder, Siv Hallgren, har tatt til orde for at kommisjonens arbeid granskes. Hallgren ledet kommisjonen til september.

– Det er helt naturlig at man gjør det, og det er klart at vi skal bidra. Alle må se på hva vi kan lære av denne saken, sa Hallgren til Dagsavisen fredag.

Odd Einar Dørum (V), som i sin tid som justisminister fikk opprettet Gjenopptakelseskommisjonen, mener også ordningen må evalueres.

– Man må evaluere alle sider ved straffesaksbehandlingen, og man må i en slik sammenheng selvfølgelig også evaluere Gjenopptakelseskommisjonen, sa han til Dagbladet lørdag.