Politileder: – Vi skulle gjerne sett at vi klarte å rekke fristen i flere saker

Ressursmangel rammer politiets innsats mot nettovergrep. Nå krever opposisjonspolitikere svar fra regjeringen.

Mangel på avhørere fører til at barneavhør utsettes i overgrepssaker. Her fra Barnehuset i Bergen.

– Det er svært bekymringsfullt og fortvilende hvis man vet at det foregår overgrep som man ikke har kapasitet til å etterforske, sier bistandsadvokat May Britt Løvik.

På grunn av manglende kapasitet har politiet valgt å sette aksjoner mot 30 overgrepsmistenkte personer på vent i Bergen, Askøy og Øygarden.

Samtlige er mistenkt for nettovergrep mot barn, for eksempel besittelse av overgrepsmateriale.

Løvik har som bistandsadvokat representert barn som har vært utsatt for nettovergrep. Hun sier at det nå tar lengre tid for politiet å gjennomføre avhør av de mistenkte etter at barna har forklart seg.

– Det tar også lang tid fra forklaring til det gjennomføres en gjennomlesning. Mitt inntrykk er at politiet har for mye å gjøre, sier Løvik.

Bistandsadvokat May Britt Løvik sier at det er viktig at nettovergrep etterforskes både for å ivareta de utsatte og for å hindre nye overgrep.

– Frister blir ikke overholdt

Bistandsadvokat Ingrid Aksnes sier at det er en gjenganger at en del saker går ut over fristen som er satt for tilrettelagte avhør av barn.

6. januar ble en barnehageansatt pågrepet for overgrep mot to barn. Politiet kunne den gang ikke gjennomføre avhør av det andre barnet i saken før 31. januar. Aksnes var bistandsadvokat.

– Det er den jeg har tenkt er mest uheldig at har tatt lang tid, sier hun.

Mannen i den saken ble løslatt fordi retten mente at det ikke var skjellig grunn til mistanke.

Bistandsadvokat Ingrid Aksnes sier at i nettovergrepssaker med mange fornærmede, er det viktig at alle barna blir identifisert. Det bør politiet ha ressurser til, sier hun.

Aksnes sier at det er flere problemer ved at etterforskning av overgrep haler ut i tid.

Foreldre får ofte begrensninger fra politiet om hva de kan snakke med barna om. Dette for å unngå bevispåvirkning i saken.

– Det kan være uheldig for barna å ikke mer fritt få kunne prate om det de har opplevd, sier Aksnes.

Advokaten påpeker også at bevisverdien ved barns uttalelser kan bli regnet som svekket dersom det har gått tid. Dette gjelder spesielt for de yngste barna, tilføyer hun.

– At det har gått tid, kan brukes av forsvarere til å så tvil om barnas forklaringer, sier hun.

Seksjonsleder Janne Heltne i politiet sier at mangel på avhørere fører til fristbrudd.

– Litt for mange fristbrudd

Janne Heltne er leder avsnittet for vold og overgrep i Vest politidistrikt. Hun peker på statsadvokat Eirik Stolt-Nielsens rapport som viser at saksbehandlingstiden generelt har gått ned.

Samtidig har politiet litt for mange fristbrudd når det kommer til avhør av barn, tilføyer Heltne.

– Det er ikke snakk om lange fristbrudd, men vi skulle gjerne sett at vi klarte å rekke fristen i flere saker.

Den hyppigste årsaken til fristbruddene er mangel på avhørere, forteller seksjonslederen. Det er et generelt problem i hele Politi-Norge.

Regelverket tilsier at avhør skal gjennomføres innen en eller to uker, tre i enkelte tilfeller.

– Fristene er korte, og det beste er å sikre forklaringen så tidlig som mulig. Alle husker jo best noe som nettopp har skjedd, sier Heltne.

Frp-politiker Silje Hjemdal har torsdag sendt et spørsmål til justisministeren.

Krever svar fra justisminister

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) omtaler kapasitetsproblemene som uakseptable.

– Jeg ble rett og slett helt dårlig, sier hun etter å ha lest om kapasitetsproblemene.

Hun sendte torsdag et spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hva hun konkret vil foreta seg for å styrke politiets innsats mot nettovergrep.

Hjemdal får støtte av stortingskollega Ingunn Foss i Høyre.

Hun sitter i justiskomiteen på Stortinget, og påpeker at nettovergrep mot barn skal være et prioritert saksfelt hos politiet.

– Så viser det seg at dette blir ulikt håndtert i distriktene. Der har vi flere spørsmål til statsråden om denne variasjonen, sier hun til BT.

Justisdepartementet svarer via statssekretær Geir Indrefjord (Sp).

I en e-post til BT skriver han blant annet at politiet skal prioritere overgrep mot barn, og, at «dette er vi tydelig på overfor politiet, blant annet i det årlige tildelingsbrevet vi sender etaten».

«Å bekjempe overgrep mot barn er en svært viktig samfunnsoppgave, som regjeringen prioriterer høyt. Det har allerede blitt truffet tiltak på området. Flere av sakene som har ligget på vent, har blitt behandlet, og flere får straff.», skriver Indrefjord.

Han viser også til at den varslede opptrappingsplanen mot vold og ovegrep mot barn, og vold i nære relasjoner, vil bli lagt frem senere i år.