Norge

Bekymret for pasienters sikkerhet

Pasienters sikkerhet settes i fare av markedsføringen legemiddelgiganten Pfizer nå driver overfor norske leger om sitt produkt Celebra, mener Statens legemiddelverk.

  • Forf>
  • <forf>anne Hafstad<

Setter pasienter i fare."Celebra er et sikkert alternativ. Ved en gjennomgang av alle tilgjengelige resultater fra kliniske studier på over 400 000 pasienter fremkommer ingen tegn på at Celebra gir en økt risiko for hjerte— og karbivirkninger". Teksten er fra et brev legemiddelgiganten Pfizer i forrige uke sendte til alle norske leger. Det har fått Statens legemiddelverk (SLV) til å se rødt. - Brevet er etter vår mening unyansert markedsføring som kan sette pasientene i fare. Det er svært uheldig at Pfizer går ut så bastant. Det er ikke gjort tilstrekkelige lange studier til å konkludere slik Pfizer gjør. Celebra er ikke så ufarlig og sikkert som det hevdes i brevet, sier overlege Steinar Madsen i SLV.I går sendte SLV et brev til Pfizer hvor firmaet blir bedt om å moderere seg. - Vi er bekymret for pasientenes sikkerhet, derfor sender vi dette brevet, sier Madsen.

Farlige bivirkninger

Bakgrunnen for de sterke reaksjonene fra SLV er at legemiddelfirmaet MSD i forrige uke måtte trekke sitt produkt, Vioxx, fra markedet verden over. Årsaken er at Vioxx viste seg å ha alvorlige bivirkninger i form av hjertesykdom og hjerneslag. Dette kom frem etter at mer enn 2600 pasienter var fulgt i 36 måneder. De alvorlige bivirkningene dukket opp først etter lang tids bruk. Produktet tilhører samme medikamentgruppe som Celebra, såkalte COX-2 hemmere, og brukes mot leddgikt og smerter i muskler og skjelett. Pfizer så sitt snitt til å øke salget av Celebra kraftig når Vioxx trekkes fra markedet, og sender et brev til alle norske leger, hvor de altså argumenterer sterkt for at Celebra er et sikkert preparat. Det henvises til et utvalg studier som er gjennomført. - De epidemiologiske studiene som det henvises til i bevet fra Pfizer, tyder på at Celebra kan ha noe mindre risiko, men å si at det er sikkert er å gå for langt. Når det gjelder Celebra, er det ikke gjort kontrollerte studier med like lang oppfølgingstid som den studien som avdekket de alvorlige bivirkningene ved bruk av Vioxx. Nettopp derfor burde Pfizer være forsiktig, sier Madsen. Han legger til at pasienter med hjertesykdom og/eller risiko for hjerteinfarkt eller slag, må bruke acetylsalisylsyre som blodfortynnende medisin i tillegg til Celebra for å forhindre hjerteinfarkt eller slag. Som hjertespesialist er jeg bekymret for at pasienter som er utsatt for hjertesykdom ikke får den nødvendige tilleggsbehandling og oppfølging, når Pfizer går ut med denne type informasjon, sier Madsen. - Da er pasientene i fare, sier Madsen.En undersøkelse SLV har gjort om bruk av denne type legemidler, tyder på at disse legemidlene brukes av for mange, og til dels av pasienter som ikke burde fått slike medisiner.- Disse legemidlene er til en viss grad oversolgt i Norge. Sett i lys av det som nå er avdekket, bekymrer det oss. Vi er opptatt av pasientenes sikkerhet. Det er nå satt i gang en europeisk granskning av alle legemidler av denne typen. Det kan ta litt tid, men Pfizer bør besinne seg, inntil konklusjonene derfra foreligger, sier Madsen.

Tar selvkritikk

— Vi er helt enig i deler av kritikken. Overskriften er uheldig og den er endret. Nytt brev er sent alle norske leger, sier medisinsk direktør Sverre Mæhlum i Pfizer. Han mener imidlertid at de studiene som er brukt som dokumentasjon i brevet til legene, såkalte epidemiologiske studier, gir gode holdepunkter for at Celebra ikke har de samme alvorlige bivirkningene som man har avdekket ved bruk av Vioxx. Steinar Madsen i SLV understreker at Celebra er bra for veldig mange pasienter, og at pasienter som bruker dette ikke bør slutte.- Vårt anliggende er at Celebra ikke er uten bivirkninger og at det må brukes med forsiktighet, sier Madsen.

Les også

  1. Stoler ikke på legemiddelprodusentene

  2. - Ikke farligere enn p-piller

  3. Pilleprodusent må betale for feil resepter

  4. Legemiddelgiganter tapte

Les mer om

  1. Helse