Norge

6 av 10 jobber blir ikke utlyst

Seks av ti ledige stillinger blir aldri utlyst. Bruk av nettverk og bekjente er den vanligste måten vi nordmenn sikrer oss jobb på.

 • >
 • >tor Erik H. Mathiesen (foto)<br
 • Haakon E. H. Eliassen<br

4480 bedrifter i privat og offentlig sektor har oppgitt hvordan de rekrutterer ansatte: Eget nettverk og bekjentskapskrets er kanal nummer én når arbeidstagere trer inn i nye jobber. 40 prosent av ansettelsene blir ordnet på denne måten.Ifølge Rekrutteringsundersøkelsen, utført av Aetat, blir ytterligere 25 prosent av stillingene besatt av personer som selv tar kontakt med bedriften. I begge tilfeller har jobbene aldri vært utlyst.

Lovpålagt.

— Offentlig sektor benytter i mye større grad enn privat sektor formelle kanaler knyttet til ansettelser. Det skyldes blant annet et mer formelt regelverk, sier analysesjef Hans Kure i Aetat Arbeidsdirektoratet.Det forklarer hvorfor hele syv av ti offentlige stillinger lyses ut. Undersøkelsen som ble utført i november og desember 2004, viser at utlysning av jobber også er vanlig innenfor undervisning (58 prosent) og helse- og sosialtjenester (52 prosent).I den andre enden av skalaen finner vi bedrifter innenfor jordbruk, skogbruk og fiske. Kun 18 prosent av jobbene her var lyst ut. For bygg- og anleggsnæringen er tilsvarende andel 26 prosent.

Utdannelse avgjør.

— Mange stillinger hvor det ikke kreves høyere utdannelse, ordnes på uformelt vis. For yrker som krever høyere utdannelse, går det i større grad gjennom mer formelle kanaler, som aviser og nettbaserte kanaler, forklarer Kure til Aftenposten.Aetat har utført undersøkelsen for å skaffe inngående kunnskap om hvordan bedrifter rekrutterer ansatte.Og eget nettverk er den viktigste rekrutteringskanalen for stillinger som blir besatt av personer med grunnskole, videregående skole og inntil tre års høyskole.For stillinger som besettes med personer med lengre universitetsutdannelse er andelen som kaprer jobb via eget nettverk redusert til 27 prosent.

Jakter gjennom aviser.

Hver fjerde arbeidstager rekrutteres gjennom aviser, tidsskrifter eller andre trykte medier og/eller Aetat. Én av ti hentes inn via Internett.Det finnes ingen sammenlignbare studier, derfor kan ikke Aetat si noe om utviklingen de siste årene.- Jeg vil ikke si at resultatene var spesielt overraskende. Mye skjer ved at arbeidssøkere er aktive når de vil ha jobb, sier Kure.- Noen råd til arbeidssøkere? - Undersøkelsen viser at arbeidssøkende tjener på å være aktive når de skal søke jobb. Det er viktig for arbeidssøkere at de får god veiledning, det hjelper Aetat til med, forklarer Kure.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  OSLO
  Publisert:

  Statens vegvesen bekrefter: Vurderer prøvestengning av Ring 1

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5