Norge

100 år siden Ålesund brant

Natt til lørdag 23. januar 1904 ble Ålesund lagt i ruiner. 850 hus brant ned til grunnen, 10.000 mennesker ble hjemløse, men bare en person omkom.

Fredagskvelden 22. januar 1904 hadde stort sett vært som andre kvelder i Ålesund. Vinden hadde økt litt på, men ikke mer enn folk var vant til ytterst på kysten. 23. januar skulle bli dagen ålesunderne aldri vil glemme, og et tidsskille i byens historie.

Den 56 år gamle byen hadde utviklet seg godt. Her var det fiskere, sjøfolk, fabrikkeiere, fabrikkarbeidere, skipsverft og skoler. Optimismen rådde. Byen hadde fått turnforening og eget teater. Om kvelden 22. januar 1904

ble både et skuespill («Salig Baronessen») og en opera i to akter («De smaa Lam») oppført, skriver byhistoriker Harald Grytten i boka «Ålesund brenner — byen under ild og aske». Boka kom ut like før jul.

Ålesund brenner

Brannen begynte i 02-tida om natten 23. januar, mens folk lå i sin dypeste søvn. Harald Grytten har i boka fått med seg de første meldingene om brannen som Norsk Telegrambyrå sendte ut dagen etter... NTB rapporterte 24. januar følgende: «Det regnede Ildfunker saa store som en voksen Mands Næve» og «Kun nogle Høgerbutikker og et Bageri gjenstaar».

Nesten hele byen lå i ruiner, og røyklukta hadde overtatt for den vanlige fiskelukta. Bare 230 hus innenfor byens grenser sto igjen etter brannen.

Orkanaktig storm

Brannsjef Johannes Solem i Ålesund skriver i sin rapport at det blåste en orkanaktig storm fra vest, og at brannen spredte seg raskt fra Nedre Strandgate 39. Brannvesenet kom raskt til, men hadde en umulig oppgave. «Ildfunkene» som NTB skrev om, ble båret av vinden fra hus til hus. Snart sto et areal på nesten to kilometer - eller omtrent hele byen - i flammer.

Skildringene er mange og dramatiske. Alle forsøkte å berge med seg det de kunne i flukten fra flammehavet. 20 år gamle Sverre Foss oppholdt seg i Ålesund brannatta, mens foreldrene var i Bergen. I et brev til foreldrene skriver han blant annet: «Hele Valderhaugfjorden var full av steam-, seil- og robåter --- Hele familier med alt sitt var lastet om bord i enkelte båter. Steambåtene fløytet i ett sett, for i stormen og den høye sjøen var alt et virvar av båter inne på havnen».

Tidsskille

Folk flyktet ut av byen. Snart var det svart av folk på vei innover mot Volsdalen. Skrekkslagne mødre leide små barn og bar de minste på armen.

Det finnes ikke ett eneste bilde fra selve brannen, men mange bilder ble tatt i dagene som fulgte av fotografer fra Molde, Kristiansund og Bergen. Ålesunds egne fotografer mistet alt utstyret sitt i flammehavet.

Etter hvert strømmet hjelpen på, og den kom fra hele verden. Den tyske hjelpen var spesielt stor. Keiser Wilhelm II ga 12.000 kroner av sin private formue. Tyske båter gikk til Ålesund, og om bord fikk folk mat, drikke og omsorg. Keiseren ble den store helten, og i juli kom han til den brannherjede byen. Han sendte til og med arkitekter til Ålesund for å bygge opp igjen byen i tysk jugendstil, bekostet av keiseren.

Brannårsaken

Et av de store temaene etter brannen i Ålesund var hva brannårsaken kunne være, og eventuelt hvem som tente på. 8. februar ble det satt i gang rettslig avhør. Et 40-talls vitner ble innkalt og avhørt. Interessen rettet seg mot Aalesunds Preserving & Co, der brannen startet. En ansatt, 32 år gamle Ingvald Andreassen, ble en sentral figur. Han ble mistenkeliggjort av flere vitner. Likevel fant de sakkyndige at det ikke var tilstrekkelig grunn til å sikte ham.

Fortsatt 100 år etter Ålesundbrannen er det ingen som med sikkerhet kan si hvordan den oppsto.

Gjenoppbyggingen av byen kom i gang i 1904. I løpet av tre år var den utbrente bykjernen gjenreist. I dag er dette en av de mest konsentrerte jugendstil-bebyggelsene i noen europeisk by.

Og i 1910 fikk den egentlige grunnleggeren, keiser Wilhelm II, sin bauta i byparken.

(NTB - Kjell Herskedal)