Samferdselsministeren: Ønsker ekstern granskning av kaoset rundt Follotunnelen.

Follobanen ble varslet om risiko før de åpnet. Nå varsler de garantisak. Samferdselsministeren er bekymret.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møtte pressen etter møtet med Bane Nor.

Follobanen måtte stenges etter kort tid i drift. Årsaken var varmgang og brann i returstrømsystemetreturstrømsystemetStrøm fra kontaktledning over toget brukes i togsettet for å drive motorene. Deretter går strømmen ned i skinnene og inn i et eget returstrømanlegg. Dette går til videre til transformatorer og koblingshus..

Nå vet vi årsaken: Systemet var underdimensjonert. Det har gått mer strøm gjennom kablene enn de er laget for.

Les hele saken med abonnement