Vil stramme inn på røyk og markedsføring av godteri for å beskytte barn

Kasper (10) lar seg friste av sjokolade og muffins når han har fått lommepenger. Det vil regjeringen gjøre litt vanskeligere.

Kasper Peter Boeck Jakobsen (10) vet akkurat hva han skal bruke lommepengene på.

Siste etappe av handleturen kan noen ganger være den tøffeste. Pakket smågodt på rekke og rad til venstre. Hauger av potetgull og ostepop til høyre. Påskegodteriet står på utstilling. Vent, var det et tilbud der?

Mellom godterihyllene er ti år gamle Kasper Peter Boeck Jakobsen. Han har allerede kjøpt seg en blåbærmuffins i en annen butikk. Den spiser han mens han vurderer alternativene for sitt neste kjøp.

Lommepengene skal brukes på:

– Sjokolade.

Hva du spiser påvirker sykdom og død

Fredag før palmehelgen, en av høytidene der det spises mest marsipan og sjokolade, legger regjeringen frem Folkehelsemeldingen.

Meldingen slår fast at usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for sykdom og tidlig død: Det gir mer kreft, mer hjerte/karsykdom, mer type 2 -diabetes og mer av flere andre sykdommer.

I rapporten kommer det frem at det er sammenheng mellom inntekt og utdanning, og kosthold:

  • Familier med lav inntekt spiser ofte mindre sunt enn familier med høy inntekt.
  • Folk med lang utdanning spiser ofte sunnere enn folk med kort utdanning
Siste stopp før kassa. Det bugner av fristelser.

Vil forby tobakk-nettsalg

Derfor er regjeringen opptatt av at alle barn skal beskyttes bedre mot markedsføring av usunn mat og drikke.

Regjeringen foreslår en rekke andre tiltak i Folkehelsemeldingen. For å hindre salg til mindreårige og få mer kontroll over hva som blir innført fra utlandet, vil regjeringen forby nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter.

– Vår visjon er en tobakksfri generasjon, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Blant andre tiltak vil regjeringen:

  • Vurdere innføring av et sunt måltid i løpet av skoledagen.
  • Innføre røykeforbud i private biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, idrettsområder, holdeplasser og fellesarealer i leilighetskompleks.
  • Innføre standardiserte innpakninger og forbud mot smakstilsetninger for e-sigaretter.
  • Lansere ABC-kampanjen som en nasjonal metode for å styrke psykisk folkehelse og forebygge psykiske plager, psykiske lidelser og ensomhet.
  • Utvikle mer kunnskap om årsaker til psykiske plager/lidelser og om tiltak som virker.
  • Legge frem en egen opptrappingsplan om psykisk helse før sommeren.
  • Sette ned et utvalg som skal se på prioritering av folkehelsetiltak.
Det frister og fremmer salg. Goderiet som er strategisk plassert i riktig høyde og nærme kasseapparatet.

Søtsaker for lommepengene

Tilbake på butikken prøver Kasper å bestemme seg for hva han skal kjøpe. Mor Lise Boeck Jakobsen er ikke overrasket over hva sønnen Kasper planlegger å bruke lommepengene på, da Aftenposten ringer.

– Det stemmer nok det ja, ler hun.

Lommepengene får Kasper disponere selv. Men generelt sett mener moren at plasseringen av godteri og søtsaker i butikk, burde vært annerledes.

– Man må alltid forbi godterihyller i slutten av enhver handletur. Det er også nesten alltid der køen blir stående.

Da får man tid til å tenke enda en gang om man vil unne seg noe godt.

– I tillegg til plassering, er det også prisen. Nå før påske, men også i førjulskampanjene, er det mye tilbud og halv pris i den delen av butikken, sier Boeck Jakobsen.

– Barn skal beskyttes bedre

Helseminister Kjerkol mener dagens tiltak for å beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat og drikke ikke er gode nok.

– En mulighet er at bransjen styrker sin egen ordning, MFU-ordningen, (matbransjens faglige utvalg) betydelig. Den har i liten grad vært videreutviklet siden 2014, og mye har endret seg siden da, sier Kjerkol.

Hun mener ordningen er lite kjent i befolkningen, og at det er en svakhet at den kun er klagebasert. Hun mener MFU ikke fører aktivt tilsyn med markedsføring rettet mot barn. Og at de ikke har effektive reaksjonsmuligheter ved brudd på retningslinjene.

– Barn er barn til de er 18 år gamle, det er ikke godt nok å sette aldersgrense på 13 år. Et alternativ til en styrket ordning, kan være å forskriftsfeste et forbud. Dette må vi utrede nærmere før regjeringen kan ta en beslutning.

Generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er skuffet over Folkehelsemeldingen. Han mener det er for få konkrete tiltak.

– Det vi trenger er handlekraft, ikke nye utredninger, sier han i en pressemelding.

Organisasjonen mener en gjeninnføring av sukkeravgiften, samt daglig fysisk aktivitet i skolen, ville vært et gode tiltak for barn og unge.

– Men regjeringen skal ha ros for nye grep mot tobakk, sier Jahren.