Eirik Jensen: - Cappelen fikk 70.000 av politiet for å komme med informasjon

Den korrupsjonstiltalte tidligere politimannen Eirik Jensen omtaler narkosmugleren Gjermund Cappelen som «muligens en av de beste kildene vi har hatt».

Eirik Jensen i vitneboksen onsdag.

Eirik Jensen forklarte i Oslo tingrett at han gjennom sin forklaring vil måtte komme inn på en rekke alvorlige kriminalsaker, også hvordan Hells Angels har vært involvert i omfattende hasjsmugling.

– Det å forklare meg om Gjermund Cappelen er den vanskeligste avgjørelsen jeg noen gang har tatt. Men jeg må gjøre det, nærmest av nødrett, for å forsvare meg mot de alvorlige beskyldningene mot meg. Og jeg bærer ikke nag til Cappelen, jeg vil ham ikke noe vondt, sa den tidligere politimannen Eirik Jensen i sin forklaring i Oslo tingrett onsdag.

Eirik Jensen forklarte at han fikk kontakt med Cappelen første gang da han ble arrestert i en narkotikasak i 1993.

– Bidro med mange opplysninger

– Han hadde gode kontakter i miljøet i Bærum og også i Oslo. Han bidro med mange opplysninger som var av betydning for oss for å kartlegge miljøer, personer og nettverk, sa Jensen.

Spesielt god kontakt fikk de to etter den såkalte flydroppsaken i 1993, da den såkalte Nordlandsmafiaen ville innføre 100 kilo amfetamin ved å droppe narkotikaen fra et småfly ved Lillesand.

Gjermund Cappelen i Oslo tingrett tirsdag.

– Fikk 70.000 av politiet

Som takk for innsatsen fikk Cappelen 70.000 kroner.

– Det ble bestemt av Truls Fyhn, det var den største beløp som er utbetalt til en informant noen gang, såvidt jeg vet, sa Jensen. Politiinspektør Fyhn var på denne tid sjef for Oslo-politiets narkotikaseksjon og også politimester Willy Haugli var involvert, forklarte Jensen.

Ifølge Eirik Jensen var det politiinspektør Truls Fyhn som bestemte at Gjermund Cappelen skulle få rekordhøy takk for innsatsen. Fyhn var sjef for narkotikaseksjonen i Oslo politidistrikt.

Den tidligere politimannen beklaget sterkt at han i sin forklaring avslører en av politiets kilder.

– Det er brudd på informantinstruksen. Men Spesialenheten har ikke hatt noen interesse i å se på dette. Og det er nærmest nødrett for å forsvare meg, sa han i retten.

Jensen: Det gjelder Cappelens liv

– Jeg legger litt ansvar over på den andre siden her, til Spesialenheten. Det gjelder hans liv videre, etter denne forklaringen, sa Jensen med henvisning til den risiko Cappelen kan utsettes for.

Han forklarte at det var han selv som førte Cappelen inn i politiets lukkede informantregister etter flydroppsaken, og at de senere hadde mye kontakt.

Hjalp Cappelen med misbruket

Jensen forklarte også at han ga Cappelen mye hjelp da han fikk problemer med eget rusmisbruk i 1995.

– Det er medaljens bakside, det enorme presset disse personene utsettes for, sa Jensen. På grunn av misbruket sluttet politiet i en periode å bruke Cappelen som informant; han stolte ikke lenger på ham.

Men i 2001 tok Cappelen kontakt. Han ville bidra, forklarte Jensen.

– Han var verdifull fordi han hadde kontakter i Bærum, i Oslo og etterhvert også i utlandet, beskrev den tidligere politimannen:

– Cappelen har levert store mengder informasjon, hvor store mengder vil jo være interessant å få avdekket, men det har vært mye. Stort sett på norske narkotikakriminelle, etter hvert også ting som foregikk i utlandet. sa Jensen.

– Muligens en av de beste kildene vi har hatt

– I disse årene vi har hatt dette samarbeidet, forsto vi tidlig at Gjermund Cappelen var en person med unik innsikt, spesielt i lukkede miljøer, også utenfor landets grenser. Muligens er han en av de beste kildene vi har hatt, sa Jensen.

Det har vært krevende for Cappelen, påpekte Jensen.

− Vi har snakket mye om det med kriminalitet hvor jeg har sagt at han må ta ansvar for det selv. Det å være kilde og informant er ikke forenlig med dobbeltarbeid, selv om det ikke er ukjent at kilder og informanter driver dobbelt, det er på en måte en del av virkeligheten.

Gjermund Cappelen følger oppmerksomt med på Eirik Jensens forklaring, plassert mellom sine forsvarere Benedict de vibe og Kaja de Vibe Malling.

Har brydd seg om Cappelen

– Jeg har absolutt brydd meg om Cappelen som menneske og har brukt mye tid på få ham rehabilitert, sa Jensen, da han forklarte seg om Cappelens store rusproblemer.

Eirik Jensen Jensen var i sin forklaring tirsdag tydelig på at han følte seg dolket i ryggen av Gjermund Cappelen som han ble kjent med i 1993.

Jensen var i sin frie forklaring tirsdag knapt inne på Gjermund Cappelen, og det knyttet seg stor interesse til hva Jensen vil si om kontakten mellom de to.

Selv har Jensen betraktet Cappelen som en kilde og informant som han hadde kontakt med gjennom sitt arbeid som politimann og informantbehandler, men han la heller ikke skjul på at han hadde hjulpet Cappelen, som i perioder har slitt med et massiv rus- og narkotikamisbruk.

Det var et iskaldt møte mellom de to da de mandag så hverandre for første gang på tre år - på hver sin ende av den lange tiltalebenken i rettssal 250 i Oslo tinghus.

Etter at Jensen har avsluttet sin frie forklaring, vil han bli stilt spørsmål, først fra Spesialenhetens aktorer om korrupsjons- og narkotikatiltalen.

Deretter vil statsadvokat Lars Erik Alfheim stille spørsmål om narkotikatiltalen og så skal forsvarerne stille spørsmål.