Norge

Ber ikke om nye sakkyndige

Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh, som er aktorer i rettsaken mot Anders Behring Breivk, vil ikke be om en ny sakkyndig vurdering av den terrorsiktede 32-åringen.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik sitter på Ila fengsel.
  • Vibeke Buan
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Det kommer frem i et brev de sender til Oslo tingrett i dag, les brevet med Statsadvokatens vurdering her.

I sitt brev til Oslo tingrett skriver statsadvokaten at de ikke vil be om nye sakkyndige, og begrunner dette blant annet med at Den rettsmedisinske kommisjon i sin gjennomgang ikke hadde vesentlige bemerkninger til sakkyndigrapporten.

— I denne forbindelse er det naturlig å understreke at erklæringen ble gjennomgått av syv av kommisjonens medlemmer, og ikke kun tre medlemmer som er normalordningen, samt at medlemmene har ulik faglig bakgrunn.

Les også

Har sjekket Behring Breivik over 80 ganger

Tirsdag 29. november i fjor leverte de to rettsoppnevnte psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim sin 243 sider lange rapport til Oslo tingrett om den mentale helsen til terrorsiktede Behring Breivik.

De konkluderte med at han er paranoid schizofren, som har medført at han er psykotisk, og derved strafferettslig utilregnelig.

Statsadvokaten skriver i sitt brev at begge de to sakkyndige, samt en eller flere av Den rettsmedisinske kommisjons medlemmer, vil være til stede i retten under vårens rettssak, og der kan imøtekomme kritikk og redegjøre for sitt arbeid med rapporten.

Skarp kritikk

Blir denne konklusjonen stående, kan Behring Breivik ikke straffes med fengsel eller forvaring, men dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Etter at de sakkyndige leverte sin rapport, har det fra flere hold kommet skarp kritikk mot de to psykiaternes vurdering, metode og faglige konklusjoner.

Den rettsmedisinske kommisjon hadde ingen vesentlige innvendinger mot de sakkyndiges erklæring. Etter dette ba retten aktørene i 22.juli-saken om å uttale seg om hvorvidt de mener det bør oppnevnes nye sakkyndige for å undersøke Behring Breivik på nytt.

Fristen for å uttale seg om dette går ut i morgen torsdag.

Flere bistandsadvokater har sagt at de kommer til å begjære at nye sakkyndige oppnevnes.

Les også

Tingretten ber partene uttale seg

Vil ikke be om ny rapport

Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad sa til Aftenposten mandag at hans klient ikke vil be om en ny sakkyndig rapport.

— Den siktede selv sier at det er 80 prosent av innholdet han aldri har sagt og som aldri har funnet sted. På en annen side er han veldig enig i at vi ikke skal be om en ny rapport, sier Lippestad.

I et brev til tingretten onsdag skriver Behring Breiviks forsvarer Vibeke Hein Bæra at den terrorsiktede ikke er villig til å underkaste seg en ny rettspsykiatrisk vurdering, heller ikke en begrenset undersøkelse.

Bæra avviser også ønsket som har kommet fra bistandsadvokat John Arild Aasen om at Behring Breivik skal legges inn på psykiatrisk sykehus for en omfattende vurdering.

— Etter hva vi har forstått har fengselet fremmet forespørsel til behandlende sykehus om behovet for innleggelse. Ansvarlig sykehus har ikke funnet grunnlag for dette. Det er opplyst fra siktede selv at han har det bra og han ikke føler behov for noe behandling, skriver Bæra til tingretten.

Les brevet fra Behring Breiviks forsvarere her.

- Ingen tillit

I tillegg til Aasen har bistandsadvokat Kjetil H. Nilsen levert sin uttalelse til tingretten. Nilsen ber om at den terrorsiktede blir underlagt en ny rettspsykiatrisk undersøkelse.

— Mine klienter har ingen tillit til Husby og Sørheims konklusjon om at siktede lider av en slik alvorlig psykisk sykdom at han ikke kan straffes, skriver bistandsadvokaten i sin uttalelse.

Nilsen fremsetter begjæringen på vegne av to av sine seks klienter.

— De begjærer at det oppnevnes nye sakkyndige, alternativt at man går inn på alternativet som bistandsadvokat Aasen har fremmet om at siktede legges inn på døgnobservasjon, sier Nilsen til aftenposten.no.

— Den direkte foranledningen er vesentlig tvil hos mine kilenter om konklusjonen i rapporten til de to rettsoppnevnte psykiaterne. I tillegg kommer det som har kommet frem i media om at et team som har fulgt Behring Breivik i fengselet mener han ikke er utilregnelig, fortsetter Nilsen.

Etter at tingretten har fått inn alle svarene fra aktørene vil de gjøre en vurdering om de skal oppnevne nye sakkyndige til å vurdere 32-åringen på nytt i en ny rapport.