Norge

Hans påståtte terrornettverk smuldrer bort

Etter fem måneders intensiv etterforskning internasjonalt har ikke politiet funnet et eneste tegn på at Anders Behring Breiviks påståtte terrororganisasjon eksisterer.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik drepte 69 mennesker på AUFs sommerleir på Utøya i Tyrifjorden 22. juli. Olav Olsen

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

De to rettsoppnevnte sakkyndige avskriver nettverket som "grandiose vrangforestillinger", og politiet har ikke funnet noe som tyder på at Behring Breiviks påståtte terrororganisasjon med flere terrorceller faktisk finnes.

De har heller ikke avdekket noe som tyder på at et ordineringsmøte fant sted i London i 2002, slik han påstår.

— For hver dag som går blir vi mer sikre på at dette ikke finnes, sier Christian Hatlo, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

"Vi"

Torsdag 25. august møtes terrorsiktede Anders Behring Breivik og de to rettsoppnevnte psykiaterne til sin fjerde samtale i Ila fengsel. Han beskrives som oppglødd, ordrik og smilende.

Han snakker om "vi", organisasjonen, en "militær orden som finansierer, planlegger og gjennomfører operasjoner". Mandatet til organisasjonen var, ifølge ham, å være dommere i en krigsforbryterdomstol, jury og avrettere. En organisasjon som består av to andre celler i Norge og flere i 11 andre land.

— Vi har lagt opp til en spesiell, organisatorisk struktur, sier han.

De sakkyndige sier de har vanskelig med å forstå hva han mener.

— Etter det rituelle blir man ridderjustitiarius, "man of law". Han forklarer at det er et konstruert begrep.

— Kan ikke ta æren for alt, men det har jeg laget selv, sier han.

Dokumentasjon

I nesten alle de 13 samtalene med de sakkyndige snakker han om "organisasjonen", som han påstår ble grunnlagt på et ordineringsmøte i London 2002. Han sier han møtte fire av delegatene fra 12 europeiske land, som sammen laget en strategi.

Han sier han sverget på å endre Europa og at han fikk 60 sider med dokumentasjon på møtet.

"Grandiose vrangforestillinger", beskriver de sakkyndige.

Ingen spor

I fem måneder har norsk og internasjonalt politi i en rekke land etterforsket påstandene. Syv – åtte personer er avhørt i like mange land i saken, ifølge politiet.

Så langt i etterforskningen har de

Ikke avdekket noen spor av noen organisasjon, slik siktede påstår. Ikke funnet noe som tilsier at det påståtte møtet i 2002 i London fant sted. Ikke avdekket eller funnet spor av andre celler. Ikke avdekket eller funnet spor som tyder på at hans "celle" ble "aktivisert" av en annen. Hvordan ser dere på alle detaljene om organisasjonen nå, etter at dere kjenner de sakkyndiges konklusjon?

— Det er klart at vi ser hans forklaring litt i lys av den konklusjonen. Men det endrer ingen ting i etterforskningen, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Behring Breivik sa, allerede i første avhør på Utøya, få minutter etter at han ble pågrepet, at han vil dele informasjon om de to andre cellemedlemmene i Norge som planlegger terroraksjoner, både navn og lokalisering, hvis politiet innfrier et krav: At Norge innfører dødsstraff ved henging og at det tillates bruk av vanntortur, ifølge politiets transkripsjon av avhøret.

— Det er de samme kravene han fortsatt stiller for å dele denne informasjonen, sier hans forsvarer Geir Lippestad.

Skjule ordre

Den siktede fortsetter i samtalen med de sakkyndige å gi detaljer om organisasjonens oppbygning.

- I vår organisasjon kan en person bli en enmannshær. Jeg er en egen, uavhengig organisatorisk celleenhet. Enmannsceller samarbeider ikke med andre celler. Det unike med oss er at vi fokuserer kun på eneceller – operatører, sier han.

De sakkyndige spør hvordan hans celle ble aktivert.

— Kommandøren i England sa: "Jeg vil at du skal aktivere nå".

De sakkyndige spør når og hvordan denne beskjeden ble gitt.

Den terrorsiktede smiler, og sier: – Jeg har allerede fortalt for mye.

Pragmatisme

De sakkyndige spør igjen hvordan han fikk ordre til å aktivisere sin celle.

- Jeg kunne jo prøvd å skjule at jeg fikk en ordre. Men det er ren pragmatisme å fortelle.

Senere i samtalen spør de om det samme igjen.

- Vel, jeg må si at det kan ha skjedd ved at jeg aktiviserte meg selv, for eksempel ett minutt før, eller det kan ikke utelukkes at en fra utlandet har aktivert meg for eksempel tre måneder før. Ifølge de sakkyndige smiler han lurt, og sier:

— Det kan dere ikke få vite.

Definisjonsmakt

Senere, i den ellevte samtalen, 22. september, to måneder etter terroranslagene han har innrømmet å stå bak, gir Behring Breivik på nytt detaljer om organisasjonen. Han forklarer at han er ridderjustitiarius i Norge.

De sakkyndige lurer på hvordan han kan vite at han er det i Norge.

— Det går på hevd-prinsippet. Og det går på operasjon. Nå har jeg sikker hevd.

Når han får spørsmål om hvilken kontakt det har vært med andre for å fastslå begrepsbruken innen organisasjonen, sier han det har vært liten kontakt, småler og småler, ifølge de sakkyndige.

— Denne begrepsbruken er et forslag fra min side. En vellykket operasjon gir hevd. Jeg har nå hevd i Europa og Norge.

— Gir det deg rett til å definere innhold og struktur i organisasjonen? spør de sakkyndige.

— Ja. Min tolkning vektlegges fordi jeg nå har definisjonsmakt.

En definisjonsmakt de rettsoppnevnte psykiaterne mener kun finnes i hans eget hode, og som politiet ennå ikke har funnet utenfor.

Lippestad: Har ikke sett dokumentasjon eller bevis for en organisasjon

Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad sier han ikke har sett noe dokumentasjon eller bevis fra sin klient på at hans påståtte organisasjon faktisk eksisterer.

— Jeg må bare forholde meg til det han sier. Det han er veldig tydelig på er at organisasjonen finnes og at han var med på et stiftelsesmøte i 2002.

- Har du, som forsvarer, fått noe dokumentasjon fra ham eller sett noen som kan bevise at en slik organisasjon finnes?

— Nei, jeg har ikke sett noe mer dokumentasjon eller beviser på at dette finnes enn noen andre. Politiet har etterforsket det han sier om det internasjonale nettverket og cellene med voldsomme ressurser. Jeg registrerer at politiet ikke har funnet noen konkrete ledertråder til en organisasjon eller celler og at det ikke er noen andre som har meldt seg.

- Hva sier han til deg om denne organisasjonen?

— Vi har ikke gått inn i detaljene på dette. Jeg har heller ikke noe navn eller andre holdepunktene enn politiet på dette. Han er klart på at den organisasjonen finnes.

- Og han vil fortsatt ikke gi noe informasjon om de andre påståtte cellene i avhør?

— Nei, han har vært tydelig på det hele tiden og vært konsekvent på det fra første avhør. Han vil hverken si noe om personer som er med eller steder han har vært som kan røpe personer.

- Hvordan vil dere i forsvarerteamet bruke den påståtte organisasjonen og hans nettverk i forsvaret av ham?

— Vi har ikke tatt stilling til dette ennå eller hvordan vi skal argumenterer for det.

- Betyr det at dere ikke ser det som vesentlig?

— Det er klart det er vesentlig at han er så tydelig på at han representerer en organisasjon hvor flere mennesker er medlemmer.

- Hva tenker din klient om at de sakkyndige sier hans forestillinger om organisasjonen er vrangforestillinger?

— Han mener at organisasjonen finnes og har vært tydelig på det hele tiden. Vi vil ikke be om en ny sakkyndigrapport. Det siktede selv sier er at det er 80 prosent av innholdet han aldri hans sagt og som aldri funnet sted. På en annen side er han veldig enig i at vi ikke skal be om en ny rapport.

andreas.bakke.foss@aftenposten.no

 1. Les også

  Politiet fant svensk sim-kort i Breiviks PC

 2. Les også

  Politiet har fått bekreftet Behring Breiviks Liberia-tur

 3. Les også

  Politiet testet aldri riksalarmen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Psykolog Grøndahl på velment villspor om 22. juli

 2. NORGE

  Terrortiltaltes forsvarer: – Han anser seg selv som tilregnelig fullt ut

 3. KULTUR

  Anders Danielsen Lie: – Jeg har endret syn på Behring Breivik

 4. VERDEN

  Dette er det vi vet om gjerningsmannen

 5. VERDEN

  Terrorforsker: Det er en rød tråd fra Breivik til alle soloterrorister

 6. NORGE

  Makaveli Lindén erkjenner straffskyld for drapet på Majorstuen