Må oppgi planer for viktig hangar for overvåkingsfly

En fersk rapport om turbulensproblemer tvinger Forsvaret til å finne en ny plassering av hangar for overvåkingsfly på Evenes.

Her står dagens norske overvåkingsfly av typen Orion parkert på Andøya flystasjon. Norges nye overvåkingsfly skal etter planen stasjoneres på Evenes.

Etter planen skal Forsvarets nye overvåkingsfly av typen Poseidon være stasjonert på Evenes lufthavn ved Harstad.

Samtidig skal dagens flystasjon for overvåkingsfly av typen Orion, Andøya, avvikles. Bare infrastruktur skal beholdes her.

Overfor Aftenposten har prosjektleder Olaf Dobloug i Forsvarsbygg konstatert at man allerede har dårlig tid med å få på plass ny bygningsmasse på Evenes. Nå er det klart at problemene forsterkes.

«Arbeider med å finne ny plassering»

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Atkins Norge AS laget en rapport om konsekvenser av turbulens som oppstår om hangaren bygges der det er planlagt. Avinor og sivile flyselskap som bruker basen har uttrykt sterk bekymring nettopp for turbulens, i tilfellene der fly lander fra sør.

Nå viser det seg at turbulensproblemene ifølge Atkins er så store at hangaren ikke kan bygges som planlagt.

«Det arbeides nå med å finne en plassering for MPA (maritime patruljefly) som ikke skaper for mye turbulens ved landinger fra sør. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser,» heter det i en pressemelding onsdag ettermiddag fra departementet.

Nylig la forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ned grunnstenen for ett av de nye, planlagte byggene på Evenes. Det dreide seg ikke om den nye hangaren for overvåkingsfly.

Leder Hilde Flobergseter i Foreningen bevar Andøya flystasjon (FBA) hevder overfor Aftenposten at en fysisk flytting av hangaren ikke nødvendigvis vil fjerne økt turbulens på Evenes.

– Det vil også kunne medføre store utgifter og utsatt bygging, sier hun.