Norge

- Har vært uenighet i gruppen

De to psykiaterne Synne Sørheim og Torgeri Husby var aldri i tvil om diagnosen og konklusjonen.

Ett lite ord i den rettsmedisinske kommisjonens konklusjon er vesentlig, nemlig orden "vesentlig", mener rettspsykiater.

  • Randi Johannessen

Den rettsmedisinske kommisjonen har ingen vesentlige bemerkninger til de sakkyndiges rapport, som konkluderer med at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren.

Internt skal det imidlertid ha vært stor uenighet om rapporten, som er utarbeidet av psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Huseby.

Store innvendinger

Ifølge NRK skal minst tre av kommisjonens syv medlemmer ha hatt store innvendinger mot rapporten. Til tross for dette har altså kommisjonen ingen bemerkninger til den 230 sider lange rapporten.

Da rapporten ble lagt frem 29. november i år, var det mange som var overrasket over at Husby og Sørheim konkluderte med at Breivik er strafferettslig utilregnelig.

Les også:

Les også

  1. - Behring Brevik har over en lang periode utviklet paranoid schizofreni

  2. * Ser seg selv som perfekt ridder * Tror han kan bli konge i Norge * Vil drive avl med mennesker

En rekke fagfolk stilte spørsmål ved diagnosen, og det kom

Les også

sterke reaksjoner på psykiaternes konklusjon

. I tillegg ble det stilt spørsmål ved om vennskapet mellom Torgeir Husby og kommisjonens leder, Karl Heinrik Melle ville ha innflytelse på kommisjonens konklusjon.

— Har vært uenighet

En av dem som var overrasket over at Breivik er erklært utilregnelig, er rettspsykiater Henning Værøy, som er seniorforsker og psykiater ved Avdeling for psykiatrisk forskning forskning ved Akershus universitetssykehus.

Værøy påpeker nå at kommisjonen ikke har noen vesentlige bemerkninger til rapporten. Ordet vesentlig er av stor betydning i denne sammenhengen.

— Det er ingen bemerkninger av betydning når det gjelder mandatet kommisjonen har fått. Men når kommisjonen skriver at de ikke har vesentlige bemerkninger, tolker jeg det som at det har vært diskusjon innad i gruppen, og at ikke alle har vært enige. Det er altså noe der. Jeg spør meg hvorfor kommisjonen ikke skriver det i sin vurdering, sier Værøy.

Taushetsbelagt

Under behandlingen av Breivik-rapporten ble kommisjonen advart mot at uenighet ville skape kaos, skriver NRK.

Blir det dissens, blir det kaos.

Når det nå har lekket ut at medlemmer av kommisjonen kan ha kommet med innvendinger underveis, vesentlige eller ikke, reagerer kommisjonen med full stillhet.

— Både leder og andre medlemmer i kommisjonen er nå taushetbelagt. Det er opp til retten å ta oppgaven videre, sier kommisjonsmedlem og spesialist i psykiatri Agneta Nilsson.

Kommisjonens leder Karl Heinrik Melle ønsker ikke å kommentere saken.

— Jeg kan dessverre ikke kommentere innholdet i saksbehandlingen vår. Erklæringen er underlagt taushetsplikten. Vår uttalelse når den foreligger likeså. I nesten alle saker er vår jobb over etter at vi nå har avgitt vår erklæring. Men retten kan kalle oss til å vitne om blant annet saksbehandlingen vår. Da kan partene og retten i den detaljgrad de ønsker gå gjennom hvordan erklæringen ble vurdert. Men det er unntaksvis, sier

Ble navngitt

Nestleder i kommisjonen, Gunnar Johannessen er den eneste som ble navngitt blant de tre medlemmene som ble ble framstilt som kritiske til konklusjonen i.NRKs reportasje.

Til VG Nett sa Johannesssen at han ikke kjenner seg igjen i disse opplysningene, og er forundret over informasjonen NRK kom med.

— Det har kommet mange oppslag etter hvert. Jeg kjenner meg ikke igjen i noen av dem, og har heller ingen kommentar utover det jeg allerede har sagt: dette er en intern saksbehandling unntatt offentlighet, sier nestlederen.

Forbauset

- Det er mye støy rundt rapporten og kommisjonens vurdering. Hva gjør det med de sakkyndiges og kommisjonens troverdighet?

— Det vil alltid være folk som spekulerer. Vi må i all ydmykhet ta rapporten og kommisjonens uttalelse til etterretning og respektere disse, sier Værøy.

Psykiater Henning Værøy mener det har vært uenighet innad i gruppen, men ikke av betydning for mandatet.

Dag Norum, spesialist i psykiatri og overlege ved Sykehuset Østfold, sier imidlertid at en rettsmedisinsk kommisjons rolle ikke er å så tvil om rapportens konklusjon.— Jeg er forbauset, og trodde ikke slikt var mulig. Rettskommisjonens oppgave er misforstått. Deres mandat er å kvalitetssikre arbeidet, ikke underkjenne konklusjonen i rapporten. Meg bekjent er det aldri lekket ut slik tvil fra en kommisjon, med mindre det ikke er gjort grundig nok arbeid, og grundig er det i alle fall i denne saken.

- Viktig for Norge

I dagens utgave av Aftenposten sier den anerkjente svenske psykiateren Johan Cullberg at det er vanskelig å forstå at de sakkyndige kom frem til at Behring Breivik lider av diagnosen paranoid schizofreni.

Han mener det bør oppnevnes nye rettspykiatere til å vurdere Behring Breiviks diagnose på nytt, og at disse bør være nordiske eksperter.

— Det er viktig for Norge, det er viktig internasjonalt, at denne vurderingen blir gjort riktig. At det nå kommer frem at det er uenighet bør føre til at det oppnevnes nye sakkyndige, sier Cullberg.

Les:

Les også

Vil at nordisk ekspertgruppe vurderer Breivik-diagnosen

Usikker gevinst

Men rettspsykiater Henning Værøy tror ikke nødvendigvis det vil hjelpe å hente inn utenlandske eksperter.

— Det er uvanlig å hente inn eksperter fra utlandet. Det er helt sikkert mulig, men det kan bli et problem at vedkommende ikke kjenner kulturen og det norske systemet. Jeg vet ikke hvilken gevinst man ville ha fått, sier Værøy til Aftenposten.no.

Heller ikke Norum mener utenlandske eksperter er svaret.

- Jeg stiller meg kritisk til utvalget. Man burde opprette nye sakkyndige, det vil si private og offentlige, men kan kan ikke forvente at de vil trekke inn psykiatere fra andre land, sier han.

Enig med Cullberg

Også Arne Thorvik, lege spes. psykiatri, tidligere fengselslege på Ullersmo og sakkyndig i straffesaker siden 1992, stiller seg bak det Cullberg tok til orde for i Aftenposten i går.

— Dette er en så prinsipiell sak at jeg mener fortsatt at det bør oppnevnes nye sakkyndige, og jeg stiller meg bak Cullberg som foreslår en nordisk gruppe, sier Thorvik.

Han sier han uavhengig av hva kommisjonen nå har konkludert med står fast på det han sa til Aftenposten etter å ha lest rapporten tidligere i desember.

— All observasjon er avhengig av det faglige ståstedet man har. Kommisjonen har gått ut fra den observasjonen som foreligger, sier han.