Oslo lover flere spesialplasser. SV krever flere pleiere.

Fredag fremmet SV forslag om kompetansehevende tiltak og bemanningsnorm i eldreomsorgen i Stortinget. Torsdag ble sykehjemsdirektøren kalt inn på teppet i Oslo kommune.

Karin Andersen (SV) fremmet fredag forslag i Stortinget om å sikre grunnleggende menneskerettigheter i eldreomsorgen.

– I årevis har det vært kjent at menneskerettighetene brytes i eldreomsorgen, og at det ytes vold både mot ansatte og beboere. Folkehelseministeren vender det døve øret til, mens kommunene går på sparebluss. Bemanningen er så lav at det er umulig å yte den omsorgen som er forsvarlig. Situasjonen i den kommunale omsorgen kan ikke løses uten penger til flere kvalifiserte ansatte, skriver Karin Andersen (SV) i en e-post til Aftenposten.

En uke etter at Aftenposten avdekket at det skjedde minst 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i 2018, gikk lederen av Kommunal og forvaltningskomiteen på talerstolen i Stortinget og fremmet tre forslag om tiltak hun mener regjeringen bør gjennomføre.

Les hele saken med abonnement