Norge

Nav legger fram rapport om trygdeskandalen

Torsdag legger Navs internrevisjon fram sin rapport om trygdeskandalen.

  • NTB

Navs internrevisjon har fått i oppgave å gjennomgå hva som skjedde da EØS-forordningen om bruk av trygd i utlandet trådde i kraft, og hva som skjedde etter trygderettens konklusjoner i 2017.

Klokken 13 presenterer internrevisor Terje Klepp funnene.

Tidligere har Nav sagt at om lag 2.400 har fått urettmessige krav om å betale tilbake trygdeytelser, fordi de har oppholdt seg i utlandet.

Mange er også dømt til å sone fengselsstraffer for trygdesvindel.

Les også

  1. Nav har så langt tilbakebetalt 3 millioner kroner. Nye krav flommer inn.

  2. Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker

  3. Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav

  4. Juseksperter: Den norske ferieloven bryter med EØS-avtalen

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Trygdeskandalen
  3. EØS
  4. Nav