Operasjoner ved sykehusene i Helse Vest ble satt vent på grunn av IT-problemer

Alle operasjoner ble stanset ved samtlige sykehus i Helse Vest etter at det ble oppdaget en feil i IT-systemet klokken 9.15.

Haukeland universitetssjukehus.

Helsepersonell fikk ikke tilgang til pasientjournaler. Operasjoner ble utsatt og ledelsen i Helse Bergen satte beredskapsledelse.

Onsdag formiddag ble preget av dataproblemer ved alle sykehusene i Helse Vest, skriver BT.

Måtte restarte

I en pressemelding gir ledelsen i Helse Vest IKT denne forklaringen på IT-sammenbruddet:

Det ble oppdaget en feil i en lagringsløsning kl. 09.15. Feilen ble raskt rettet, men førte til at flere system måtte restartes.

– Når vi foretar en slik restart tar det dessverre tid for å få systemene opp igjen, i riktig rekkefølge, sier Erik M. Hansen i Helse Vest IKT.

– I tillegg måtte noen servere restartes manuelt og dette har gjort at det har tatt enda lengre tid for å få alt til å fungere som normalt og som det skal.

Klokken 10.40 meldte Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, at operasjonssystemet Orbit var oppe igjen og at det dermed kunne opereres som normalt.

Problemene rammet flere viktige systemer. BT snakket om formiddagen med en lege som sa at han ikke fikk tilgang til pasientjournaler.

– Jeg kan snakke med pasienten, men får ikke lest meg opp eller ført noe inn i journal, sa han.

– Møt som normalt

Etter en ny samling i beredskapsledelsen meldte Vigander klokken 11.30 at det fortsatt var driftsproblemer, men at viktige systemer er oppe igjen.

– De store og viktige systemene som medisinkurve og operasjonssystemer er nå rettet opp. En del mindre systemer arbeides det med, sa han.

For pasientene betyr dataproblemene først og fremst forsinkelser og utsettelser. Sykehusledelsen ber likevel pasienter møte til oppsatt tid.

Vigander understreker at sykehuset øver på IT-sammenbrudd og har manuelle rutiner i reserve.

– Vi kjenner ikke til at problemene i dag har gitt uønskede hendelser, sier han.

Saken oppdateres.