Norge

Slik har Det Islamske Kultursenter finansiert eiendomskjøp for 101 millioner

Det tyrkiske trossamfunnet har vokst på gaver, kontingenter og utleieinntekter. Samtidig har det 45 millioner i lån. Tidligere medlemmer forteller om giverpress.

I 2013 kjøpte menigheten i Drammen en 5500 kvadratmeter stor tomt med tre eiendommer midt i Strømsø sentrum for 25 millioner kroner. Her ønsker de et stort menighetssenter med SFO, kontorer, næring, overnattingsmulighet og parkeringskjeller.
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • Trond J. Strøm
  Journalist / researcher
 • Olga Stokke
  Journalist
 • Tonje Egedius
  Journalist

Det Islamske Kultursenter har de siste årene vokst til et av Norges største moskénettverk. Aftenposten har avdekket at barn sover over på menighetens SFO-ordning i Drammen, Oslo og Nedre Eiker, samt at trossamfunnet har kjøpt eiendommer for 101 millioner kroner siden det etablerte seg i Norge. Særlig de siste åtte årene har det vært stor aktivitet og kjøp av nye bygninger for nærmere 56 millioner, viser tall Aftenposten har hentet ut fra Eiendomsregisteret.

Hvordan har de finansiert eiendomskjøpene?

Høy gjeld

Mange muslimer håndhever islams forbud mot renter. Derfor er det vanlig å finansiere moskeer med gaver fra privatpersoner og muslimske land.

Det Islamske Kultursenter, som i andre religiøse sammenhenger er konservative, har nærmere 45 millioner kroner i lån, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av årsregnskapene for 2018. Ledelsen presiserer at lånene er tatt opp i norske banker. Totalt hadde fem av menighetene 24,2 millioner kroner i inntekt i fjor.

 • Les den første saken her: De kaller det en SFO. Med overnatting.

Ga 11.000 hver

19 prosent av totalinntektene kom fra offentlig støtte. De samme fem menighetene fikk sammen med paraplyorganisasjonen DIKSIN 4,7 millioner kroner i offentlig støtte i fjor, inkludert momskompensasjon. I tillegg har trossamfunnet en rekke tilknyttede foreninger som samlet mottar flere hundre tusen i årlig støtte og tilskudd fra ulike offentlige etater.

Men også gaveinnsamlinger, medlemskontingenter og inntekter fra utleie av bygningsmassen over mange år har gitt viktige bidrag til økonomien. En annen inntektskilde er Kermes – årlige mat- og håndverksmesser der medlemmer bidrar med frivillig innsats, mat og kaker.

Utvidelsen og opprettelsen av nye menigheter har blant annet skjedd gjennom gaver og interne lån mellom organisasjonene, samt ved at nøkkelpersoner har lånt ut private midler.

Tilhengerne er villige til å strekke seg langt når det gjelder å bidra: I 2017 ga 113 medlemmer i Stavanger-menigheten 1.217.000 i gave til menighetsarbeidet – nær 11.000 kroner pr. person.

I Oslo ble det i 2017 samlet inn over 2 millioner i gaver.

Flere kilder i miljøet i Drammen forteller om et sterkt press om å bidra med økonomiske gaver eller stille opp frivillig for moskeen.

– Mye dreier seg om penger, sier en mann som tidligere var et aktivt medlem i Drammen.

Han forteller at han fremdeles blir kontaktet av menigheten når de ønsker økonomisk støtte. Av hensyn til familien ønsker han ikke å kritisere menigheten offentlig.

En annen kilde, som har familie i menigheten, opplyser at moskeen i Drammen ofte kunngjør hvem som gir pengegaver og hvor mye de gir.

– Det blir skamfullt å ikke gi, forklarer hun.

– Åndelighet bør være motivasjonen

Paraplyorganisasjonen DIKSIN beskriver givergleden blant medlemmene slik til Lotteri- og stiftelsestilsynet:

«Mange gir faste gaver på månedsbasis som avtalegiroer gjennom Solidus, mens andre benytter muligheten til gave donasjoner ved samlinger, fredagsbønnen. Videre er det en tradisjonspreget sterk giverglede ved høytidene Ramadan og Offerhøytiden.»

De opplyser at frivillig innsats utgjør 35 årsverk i organisasjonen.

– Frivillighet står sterkt i vårt menighetsarbeid, på lik linje med samfunnet for øvrig, sier styrelederen i Drammen, Ali Ekiz.

– Det er vi glade for, men vi har en klar formening om at det er lyst, glede og åndelighet som bør være motivasjonen som ligger til grunn både for frivillighet og gaver. Subjektive forhold i denne sammenhengen er vanskelig for oss å forholde oss til.

Støtter moderorganisasjonen

Paraplyorganisasjonen DIKSIN oppgir i årsregnskapet for 2018 at de fikk inn nær 2,5 millioner kroner i medlemskontingenter fra de lokale menighetene. Kontingentinnbetalingene økte kraftig fra året før, da beløpet var på drøyt 1 million.

Men nestleder Osman Tuzkaya i DIKSIN forklarer at beløpene som er oppgitt, omhandler både kontingenter og gaver.

– Medlemsorganisasjonene betalte i fjor 18,75 kroner pr. støtteberettiget medlem i måneden til DIKSIN. Dette utgjør cirka 800.000 i året. Det resterende beløpet er gavebidrag, opplyser Tuzkaya.

Kilder: Brønnøysundregistrene, BizWeb, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Eiendomsregisteret, Drammen, Nedre Eiker, Skien, Oslo, Stavanger og Moss kommune, Drammens Tidende, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Eikerbladet.

[Oppdatering: I første versjon hadde det sneket seg inn ett ord for mye - det sto «islams forbud mot høye renter». Det er renter i seg selv som er forbudt.]

Les mer om

 1. Overnattings-SFO-en
 2. Eiendom
 3. Lån
 4. Islam
 5. Oslo
 6. Nedre Eiker
 7. Drammen