Norge

- Soloterrorisme en stor utfordring for PST

  • Randi Johannessen
Overvåkingsbildet viser Anders Behring Breivik i det han forlater åstedet i Regjeringskvartalet 22.juli.
  • En person som opptrer med et lignende modus som Anders Behring Breivik, vil ha mulighet for å lykkes, sier PST-sjef Roger Berg.

Fredag la PST frem sin evalueringsrapport etter terrorangrepene 22.juli. Fungerende PST-sjef Roger Berg uttalte på en pressekonferanse at PST ikke kunne ha avdekket eller avverget Anders Behring Breiviks handlinger, uavhengig av ressurser.

Les også

PST tar selvkritikk i sin 22. juli-rapport

Breivik handlet hele tiden innenfor lovlig virksomhet, og den informasjonen som var tilgjengelig ville ikke ha gitt indikasjoner på terrorplanlegging, sa Berg på pressekonferansen.

PST trekker frem det faktum at Breivik operte alene, som soloterrorist, som en stor utfordring, og erkjenner at det vil være vanskelig å avdekke eventuelle nye soloterrorister.

— Utnyttet svakhetene

— Soloterrorisme er en stor utfordring for oss. De fleste kjente terroranslag har vært i regi av grupper eller nettverk, derfor er sikkerhetstjenesten opptatt av å finne spor etter nettverk. Soloterroristen må en avdekke på andre måter, sier Jon Fitje, som er avdelingsdirektør for analyseavdelingen i PST.

Les også

- Stortinget må få vite mer om de hemmelige tjenestene og PST

Han sier at Anders Behring Breivik synes å være et særtilfelle, fordi han planla så lenge og fordi han ut fra det etterforskningen viser ikke involverte andre.

— Vi må erkjenne at terroraksjoner kan skje og at samfunnet er sårbart, uttalte Fitje.

Berg sier at Breivik klarte å utnytte svakhetene i samfunnet, og lyktes fullt ut med det.

- En person som opptrer med et lignende modus, vil ha mulighet for å lykkes. Vi må som samfunn innrette oss etter det, sier Berg, som skisserer nødvendigheten av at også andre aktører i samfunnet er med på å avdekke terrorister som opererer alene.

Hull i lovverket

PST påpekte at det i dag ikke er straffbart å forberede soloterroraksjon.

Det betyr at dersom Breivik hadde vært tatt før 22.juli og før han hadde sammenstilt ingrediensene til bomben, kunne han sannsynligvis ikke ha blitt straffet. Det gjelder også selv om han hadde gjort konkrete forberedelser.

PST har siden 2002 presset på for en lovendring for å tette dette hullet i lovverket, og har sendt et lovforslag til justisdepartementet hvor forberedelser til en soloterroraksjon blir straffbart.

I løpet av våren vil justisdepartementet ta stilling til forslagene om innstramminger i terrorlovgivningen.

Les også

Faremo lover terrorsvar i løpet av våren

Får PST det som de ønsker, vil terskelen for hva som regnes som straffbare forberedelser til terror senkes betydelig, og politietaten få vidtrekkende lovhjemler til å bruke tvangsmidler mot mistenkte.

Vil ha råd

— Når det gjelder PSTs behov for bedre lovhjemler, vil ikke vi være til hinder til å bidra til det hvis PST mener det er nødvendig, sier Hans Frode Asmyhr, justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

- Men vil du på vegne av Fremskrittspartiet fremme et slikt forslag?

— Jeg kan godt fremme forslag, men da må vi få råd fra faglig kompetent hold og PST om hva det er som begrenser deres muligheter lovmessig, hvilke verktøy de trenger for å gjøre jobben bedre. Det må PST selv komme med forslag på, sier Asmyhr.

Les mer om

  1. 22. juli