Kvinne døde etter å ha ventet på ambulanse i to timer – Fylkesmannen gransker legevakt

En kvinne i 50-årene på Romerike med mistanke om alvorlig sykdom måtte vente på ambulanse i over to timer, og døde ved ankomst på sykehus.

To og en halv time etter at ambulansen ble bestilt, ankom kvinnen Ahus.

Kvinnen ringte 113 en gang under «den mest akutte koronaperioden» på grunn av akutt, kraftig hodepine og var selv bekymret for at hun hadde fått hjerneslag, skriver Romerikes Blad.

Hun ble fraktet med ambulanse til Nedre Romerike legevakt rundt midnatt, og der ble det bestemt at hun skulle fraktes til Ahus for å innlegges. Det tok likevel to timer før ambulanse ble rekvirert, og ambulansen dukket ikke opp. Kvart på fem ble hun kjørt til sykehuset. To og en halv time etter at ambulansen ble bestilt, ankom hun Ahus. Der ble det foretatt undersøkelser med funn som gjorde at hun ble fraktet til Rikshospitalet med intensivtransport. Ved Rikshospitalet døde kvinnen.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak mot både Nedre Romerike legevakt, og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Oslo universitetssykehus (OUS). I varselet Helsetilsynet mottok, stilles det spørsmål om det har skjedd en kommunikasjonssvikt mellom legevakten og AMK.

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen anser saken som svært alvorlig.

– Slik vi kjenner saken, og ut fra den informasjonen vi har, ser vi det som en svært alvorlig sak som jeg er glad tilsynsmyndighetene skal vurdere. Jeg håper de gjør det raskt, for om dette sier noe om ressurssituasjonen ved legevakten i Lillestrøm, er det viktig at kommunen kommer raskt inn og gjør endringer som sikrer pasientene et godt tilbud, sier hun.

Saken er under behandling hos Fylkesmannen, der det ventes på uttalelser fra AMK som fikk utsatt svarfrist til 28. august.