Norge

FHI: Høy risiko lokalt, lav nasjonalt

Norge vil få lokale smitteutbrudd, slår Folkehelseinstituttet fast i sin nyeste risikovurdering. De gir «forbeholden støtte» til et totalforbud mot private sammenkomster med flere enn 20 personer.

– Strategien fremover er fortsatt at inngripende tiltak i størst mulig grad skal målrettes mot der smitten skjer, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Folkehelseinstituttet (FHI) har regelmessig publisert mer overordnede risikovurderinger etter at koronaviruset kom til Norge. Den foreløpig siste ble offentlig fredag ettermiddag.

I rapporten konkluderer FHI med at de ikke ser tegn til en landsomfattende oppblomstring.

– Da ville vi ha ventet en høyere andel positive prøver og mange flere tilfeller ville blitt oppdaget med den kraftige økningen i testing. Vi ville også ha forventet at flere kommuner fant mange tilfeller, sa avdelingsdirektør Line Vold ved FHI på myndighetenes pressekonferanse fredag.

FHI vurderer risiko for spredning av koronaviruset i Norge som «høy på lokalt nivå og lav på nasjonalt nivå». De påpeker at svært få kommuner faktisk har opplevd en økning i sommer.

Vold understreker at strategien er at inngripende tiltak i «størst mulig grad» skal målrettes mot der smitteutbruddene skjer lokalt.

– Strategien er å slå ned disse før de sprer seg regionalt, sa Vold.

Samtidig må samfunnet være forberedt på lokale oppblussinger flere steder og kanskje også en ny, større epidemibølge, advarer FHI.

Vold viser også til at kommunene som har opplevd utbrudd, hittil har gjort mye riktig, og at situasjonen raskt er kommet under kontroll alle steder.

I vår var det mye snakk om det såkalte R-tallet, altså reproduksjonsraten til koronasmitten. Enkelt forklart sier tallet hvor mange hver som er smittet, selv smitter videre.

– Modellen vår antyder at R-tallet er rundt 1 nå, men er på vei nedover, sa Vold.

Les også

Massetesting for korona skal hindre ny nedstenging. Men de største byene mangler planer for å få det til.

Støtter forbud mot flere enn 20

I kjølvannet av fadderukene innen høyere utdanning og smitteutbruddet etter flere private fester i Oslo i sommer, er det oppstått en debatt om private arrangementer.

I dag er sammenkomster med mer enn 20 personer frarådet, men ikke ulovlig.

I Bergen ble imidlertid dette gjort helt ulovlig fredag gjennom den lokale koronaforskriften. I Oslo vurderer byrådet det samme, men avventer en avklaring nasjonalt.

FHI støtter en slik innstramning nasjonalt. Ansvaret ligger hos Helsedirektoratet.

«Vi har nylig gitt en forbeholden støtte til Helsedirektoratet i at anbefalingen om maks 20 personer på private tilstelninger bør vurderes forskriftsfestet», skriver de i rapporten.

De påpeker samtidig at faktagrunnlaget er for liten.

«Dette er et tiltak som griper inn i privatsfæren uten å være særlig godt utredet», skriver de, og stiller spørsmålet ved om et nasjonalt forbud er riktig når målet er å slå ned lokale utbrudd og deler av landet har svært lite smitte.

Myndighetene går foreløpig ikke til et slikt skritt, fastslo justisminister Monica Mæland (H) fredag.

– Norge er veldig forskjellig, og smitteutviklingen er forskjellig. Vi vurderer mange tiltak, dette er ett av dem, men det er veldig inngripende og derfor går vi grundig inn i det, sa hun fredag.

Les også

Mange konserter og teaterstykker ryker i høst. Men noen tilbud finnes det likevel.

Vil ikke la flere gå på konsert

For landets konsertarrangører og fotballklubber gjelder andre regler. De kan samle inntil 200 personer av gangen, men er da pålagt å følge en rekke strenge smittevernkrav.

Flere har ytret ønske om å kunne slippe inn flere enn dette hvis smittevernet er i orden. For dem er risikovurderingen fra FHI dårlig nytt.

«Vi har rådet regjeringen til å varsle om at grensen på 200 deltagere på offentlige arrangementer neppe blir økt til 500 eller 1000 fra 1. september», skriver FHI i rapporten.

Les mer om

  1. Koronaviruset