Norge

Kronen ypper seg enda mer

Den norske kronen har styrket seg jevnt og trutt i hele år. De siste dagene har den satt styrkerekord. Lånekundene kan feire.

"Både i går og tirsdag satte kronen rekord regnet mot valutaene i Norges import." skriver Sigurd Bjørnestad.

 • Sigurd Bjørnestad

Både i går og tirsdag satte kronen rekord regnet mot valutaene i Norges import. Aldri før har den vært sterkere, målt på denne måten. På to dager har den styrket seg med 1,4 prosent.

Men kronestyrkingen er mer enn daglige svingninger. Det har pågått i hele år. Som gjennomsnitt for august var kronen 3,3 prosent sterkere enn den var i desember. Det er et problem for eksportbedriftene som får svekket lønnsomhet. Og det er et problem for sentralbanksjef Øystein Olsen som sliter med å få prisveksten opp mot målet på 2,5 prosent årlig.

Regnet som månedsgjennomsnitt mot valutaene i Norges import har kronen vært sterkere bare i tre måneder siden 1989. Den var sterkere i april 2008 og i to måneder rundt årsskiftet 2002/2003.

Solide Norge

Valutaanalytiker Camilla Viland i meglerhuset DnB NOR Markets ser mange grunner til den stadig sterkere kronen.

— Norsk økonomi klarer seg bra i forhold til andre land. Oljeprisen holder seg høy, og forventes å ligge høyt fremover. Det gir store ringvirkninger i norsk økonomi. Dessuten er rentenivået høyere enn i andre land og de offentlige finansene er solide. Alt dette bidrar til å gjøre kronen populær, slik at kursen stiger, sier hun.

Viland sier mye taler for at kronen vil holde seg sterk i tiden fremover.

— Men får vi en ny finanskrise som vi hadde i 2008, så kan den svekke seg. I krisetider går kapitalen ut av små valutaer med liten omsetning, sier hun. Hun viser til høsten 2008 da kronene svekket seg svært mye på kort tid.

Drama i Sveits

Begivenhetene i Sveits viser alvoret i valutakurser som flytter på seg. Tirsdag gikk den sveitsiske sentralbanken ut med usedvanlig sterk ordbruk, og sa den vil tilføre valutamarkedene franc «i ubegrensede mengder» for å hindre at den blir for sterk. Grensen for francens styrke ble satt til 1,20 franc pr. euro.

Formålet er å verne de sveitsiske eksportnæringene. Sveitsiske franc er blitt meget populær i det siste som en trygg havn i urolige tider i internasjonal økonomi.

Tiltakene ser ut til å virke. Tirsdag svekket franc seg med over 8 prosent mot kroner. I går var svekkelsen knapt 1 prosent

Lever av oljen

Selv om kronen blir stadig sterkere, er stemmevolumet lavt i industrien. Oljeprisen er minst like viktig som kronekursen. Direktør Knut Sunde i næringsorganisasjonen Norsk Industri sier den sterke kronen «biter i industrien».

— På den annen side lever en stor del av norsk industri av å levere til oljesektoren. Den durer videre i full fart, med store investeringer både i Norge og i utlandet, sier han.

Sunde viser til at den delen av industrien som leverer til oljesektoren har økt sysselsettingen med 4500 personer siste året. I resten av industrien har den sunket med 2000.

— Dette forteller mye om vridningen som har skjedd og skjer i industrien, sier han, og kaller det en «todeling».

Bare billig

For folk flest med trygge jobber betyr sterk krone billig import og lav rente. I den pengepolitiske rapporten fra mars har Norges Bank en beregning der kronen styrker seg fra mars, og blir liggende sterk resten av året.

«For å nå inflasjonsmålet på mellomlang sikt og for å holde produksjonen oppe, ...» er budskapet at Norges Bank i så fall vil være svært tilbakeholdne med å øke renten.

Kronen ble ikke så sterk så raskt som lagt til grunn i marsberegningen, og etter mars er renten økt én gang.

Men krittstreken i marsrapporten begynner nå å nærme seg.

I Aftenposten mandag spådde fem av åtte sjeføkonomer uendret styringsrente ut 2011.

 1. Les også

  Krisene står i kø i euroland

 2. Les også

  Sveits fryser francen

 3. Les også

  Spår at Olsen vil senke farten

 4. Les også

  Oljefondet ser muligheter i uroen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Ingen lysning for nordmenn i utlandet. Norges Bank spår svak krone til 2022.

 2. ØKONOMI

  Oljepris på 100 dollar? Norsk industri vil ikke ha det.

 3. ØKONOMI

  Nå får Norge i pose og sekk: Både oljepris og kronekurs får fart på næringslivet

 4. ØKONOMI

  En norsk gjennomsnittslønn vil krympe 4500 kroner på ett år – men for bedriftseierne er det fest

 5. ØKONOMI

  Kronen styrker seg etter rentebeslutningen

 6. DEBATT

  Valutamarkedet er en nådeløs dommer