Ap vil ikke ha oljevirksomhet i LoVeSe

Ap vil ikke lenger gå inn for konsekvensutredning av et omstridt område sør for Lofoten. Men partiet går ikke inn for varig vern.

Aps leder Jonas Gahr Støre samler partiet om oljepolitikken.

For få dager siden sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at oljevirksomheter skal «utvikles, ikke avvikles». Samdig ga han uttrykk for at Ap-ledelsen, sammen med LO, ønsket en konsekvensutredning for oljeutvinning i omstridte områder rundt Lofoten. Lørdag formiddag måtte Støre erkjenne nederlaget.

– Arbeiderpartiet går ikke inn for konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II og vil satse på fisk, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser i disse områdene, sier han.

Ikke enstemmig innstilling

Ingen konsekvensutredning nå. Men heller ikke varig vern. Det er kompromisset som er blitt snekret sammen i kulissene på Aps landsmøte. Lederen i Rogaland Ap er den eneste i redaksjonskomiteen som tar dissens.

Støre argumenterer med at det allerede er flertall på Stortinget mot konsekvensutredning i denne perioden - altså frem til 2021.

En symbolsak

Støre understreket at LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja) er blitt en symbolsak som har stått i veien for en bredere diskusjon. Men har sier tydelig fra om at Ap ikke vil verne området.

– De skal ikke vernes – vern ligger ikke i dette vedtaket. Men de skal utvikles. Med fiskeri, reiseliv og annen næringsvirksomhet, sier Støre.

- Dette er i tråd med synet til Nordland Arbeiderparti og de andre fylkespartiene våre i nord – de som er direkte berørt. Det er hørt av meg, og det er hørt av mange andre fylkespartier. Jeg tror ikke det er noen tvil om at dette er uttrykk for viljen til et klart flertall fra dette landsmøtet, sier Støre.

Lofoten er en naturperle, et populært turistmål og et viktig fiskeområde. Striden om oljevirksomhet i området har vært en het potet i lang tid. Her fra Reine.

Utvikle - ikke avvikle - næringen

Han mener kompromisset betyr om oljepolitikken, som LoVeSE er en del av, betyr at Ap skal utvikle – og ikke avvikle – olje- og gassnæringen.

– Vi skal ha en fortsatt satsing på olje- og gassnæringen. Den skal ha stabile og forutsigbare rammevilkår. Leterefusjonsordningen skal opprettholdes, sier partileder Jonas Gahr Støre som på en pressebrief oppsummerte partiets holdning slik:

– Ap vil utvikle olje- og gassnæringen. Det settes ingen sluttdato. Ap vil opprettholde dagens skatteregime.

AUF-leder Ina Libak jubler over oljevedtaket under Arbeiderpartiets landsmøte.

Sokkelen skal bli utslippsfri

Arbeiderpartiet understreker i vedtaket at det skal legges til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten.

Ap mener at «norsk gass kan bidra til at land i Europa reduserer avhengigheten av kull og lette overgangen til fornybare energikilder» og at den industrielle kompetansen i næringen er en avgjørende ressurs for å utvikle nye næringer, slik vi har erfart med utviklingen av havvind-industrien.

- Klimaproblemene er vår tids største utfordring. Vi skal kutte drastisk i klimagassutslipp. Her skal vi utnytte den kompetansen vi har i olje- og gassnæringen. Sokkelen skal bli helt utslippsfri. Vi skal være ledende på karbonfangst og -lagring. Vi skal satse stort på offshore vindkraft, sier Støre.