Norge

- Politiet bør granske nettsamfunn

Politiets systemer for å fange opp ulovligheter på nettet bør forbedres, mener informasjonsekspert.

 • Ntb

Det sier leder for Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, Morten Dæhlen, til NTB.

Terrorhandlingene fredag har igjen rettet oppmerksomheten mot nettbruken og hvor grensene for lovlig bruk av nettet bør gå.

Også medienes videreformidling av drapsmannens budskap er blitt kritisert.

Dæhlen leder ett av de raskest voksende studier i Norge, med 2.000 studenter på plass fra kommende høst.

Lett å kontrollere

Dæhlen bekrefter at det rent teknisk ikke er vanskelig å kontrollere aktivitetene på nettet, slik som politiet allerede gjør ved avsløringene av barnepornografisk materiale.

— For Norge vil det aldri være aktuelt å sensurere innhold på nettet, men det er likevel et problem at vi heller ikke klarer å få fjernet all søppel, sier Dæhlen.

Han mener politiet bør gis ressurser som sikrer at systemene fanger opp ulovlig virksomhet, men understreker samtidig hvor viktig det er at nettet er åpent for alle.

Dæhlen sier ett av spørsmålene som det er forsket på, er om brukere av nettet må tilkjennegi hvem de er, men sier dette også reiser prinsipielle spørsmål som er vanskeligere enn de tekniske.

Selv har Dæhlen liten tro på at EUs datalagringsdirektiv noen gang vil bli gjennomført i praksis.

Mer innholdsorientert

— Sensur eller andre former for inngrep fra myndighetenes side er uholdbart, men det er påfallende at stadig flere av våre studenter velger innholdsorienterte retninger i et studium som i utgangspunktet er teknologisk, sier Dæhlen.

Det viser etter instituttlederens mening at innholdet på internett blir stadig viktigere også for dem som primært skal sørge for at it-virksomheten fungerer rent teknisk.

Dæhlen sier at ett av de områder det forskes mye rundt er spørsmålet om autentisitet.

— Også dette er problematisk, men det er selvsagt viktig at vi kan vite om det vi møter på nettet er autentisk, at den som bruker nettet til et formål ikke kan skjule seg bak falsk identitet, sier han.

Advarer mot filtre

Dæhlen sier han vet ikke om det finnes filtre som benyttes av for eksempel PST, men han advarer generelt mot filtre som ikke har helt spesielle oppgaver slik det filteret har som Kripos benytter for å avsløre overgripere på nettet.

- Innholdet på nettet er ikke primært et teknologisk spørsmål. Det handler om holdninger og etikk og jeg er glad for at myndighetene etter de forferdelige hendelsene siste uke så klart bekjenner seg til et fortsatt åpent samfunn.

— Vår grunnholdning ved instituttet er at vi skal ha et helt åpent nett, men samtidig vurderer vi nå å gjøre etiske spørsmål til et obligatorisk fag i studiet. Det sammenfaller også med studentenes interesse, sier instituttlederen.

2.000 studenter

Når høstsemesteret starter vil IFI ha over 2.000 studenter. 1.500 av dem vil være på bachelornivå, 450 skal ta mastergrad og 220 er i gang med doktorgraden.

Etter studietiden finner om lag en tredel jobb i IT-industrien, en tredel blir IT-medarbeidere i annen privat virksomhet mens en tredel overtar IT-ansvar i offentlig sektor.

— Det er interessant at over halvparten av studentene vil ha betydelige innholdskomponenter i sitt studieopplegg denne høsten.

De vet at grensene for ulovlig innhold vil bli et stadig mer aktuelt tema i årene som kommer, sier instituttlederen.

 1. Les også

  Dette mener Anders Behring Breivik

 2. Les også

  Inspirert av anonym blogger

 3. Les også

  Politet: - Siktede sier i avhør at han har vært alene

 4. Les også

  Behring Breivik kopierte fra Unabomberen

 5. Les også

  Vil ikke fremføre Anders Behring Breiviks politiske budskap i rettssalen

 6. Les også

  Her er terrorsiktedes "oppskrift" for Vesten

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Ny åndsverklov til beste for kunstnerne | Linda Hofstad Helleland

 2. KULTUR
  Publisert:

  Full strid om Ibsensenteret – frykter at det blir lagt ned

 3. DEBATT
  Publisert:

  Er det rett eller galt å stenge Donald Trump ute fra de sosiale nettverkene?

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Facebooks idé om seg selv er i ferd med å rakne

 5. NORGE
  Publisert:

  Bertheussen er tiltalt etter samme paragraf som kakekastere og kjente islamister

 6. NORGE
  Publisert:

  De positive koronanyhetene strømmer på. Da kan oppførselen skli ut hos spesielt to grupper, mener psykolog.