Norge

Magnetfly fant gull i Troms

I sommer ble deler av Nord-Norge skannet med elektromagnetiske stråler fra fly og helikopter. Nå viser resultatene forekomster av både thorium og gull i Troms.

Gruveselskap har i årevis lett etter gull på Finnmarksvidda. Nye undersøkelser viser at det finnes mengder av kobber, platina, nikkel, sink, bly og gull i Nord-Norge. ROLF M. AAGAARD

 • Ole Magnus Rapp

Thorium er et radioaktivt grunnstoff som er svært ettertraktet, fordi det kan brukes som brennstoff i den neste generasjonen atomreaktorer. Gullprisen har aldri vært høyere enn i dag. Resultatene fra høstens målinger i Nord-Norge kan derfor bety et innrykk av råvarehungige investorer i de nordligste fylkene.

•Ytterst på Finnmarkskysten er det påvist såkalte ”sjeldne jordartsmetaller”, REE. Dette er metaller som brukes i teknologindustrien, og som Kina i dag har tilnærmet monopol på.

•På Vanna i Troms er det funnet forhøyede verdier av blant annet thorium.

•Flere steder er det påvist nye forekomster av kobber, platina, nikkel, sink, bly og ikke minst gull.

— Noe vi nå ser nærmere på, er REE-forekomster på Nordkyn i Finnmark. Her har geologer vært ute i felten og samlet et stort antall prøver. Disse er til analyse nå, sier administrerende direktør Morten Smelror i Norges geologiske undersøkelse, NGU. Mye av sommerens kartlegging fører til nye, oppfølgende undersøkelser neste sommer.

At funn blir gjort, er ingen billett for at det blir startet drift. Industrien som viser interesse må vurdere mengder, tilgjengelighet, avstand til markedet, kapital, miljøkrav, lokale interesser og mye annet.

Direktør Morten Smelror i Norges geologiske undersøkelse håper å finne drivverdige funn av verdifulle mineraler. OLE MAGNUS RAPP

NGU avsluttet målingene i oktober. Fly og helikopter er brukt til skanningen, etter at regjeringen bevilget 100 millioner kroner ekstra til kartlegging.— Vi jobber selvsagt med å fremskaffe data og kunnskap som kan lede til drivverdige funn, interessant fortjeneste og positive ringvirkninger. Men etter at vi har kartlagt, må industrien overta, sier Morten Smelror.

Han er litt overrasket over laber interesse fra norsk bergverksnæring. Utenlandske interessenter står i kø for å sette seg inn i de ferskeste funndata, og deretter sikre seg lete- og utvinningsrettigheter, opplyser han. Kjente norske metallfunn er beregnet til å være verd ca. 1500 milliarder kroner. Resultatet av de nye undersøkelsene vil øke dette tallet betydelig.

Under et seminar arrangert av Norsk Industri nylig, påpekte både næringsminister Trond Giske og LO-sjef Roar Flåthen behovet for å gjenåpne gamle gruveområder, samt åpne nye.

— Tidligere var det å være råvareleverandør noe negativt, og vi så opp til Sverige som leverte ferdige produkter. I dagens verden er det en god ting å kunne levere råvarer. Norge er i toppdivisjonen, vi har alle muligheter og mineralnæringen vil få sentrale roller i fremtiden, sier næringsminister Trond Giske.

Han viser til at det fortsatt er store hvite felter på det norske mineralkartet, og satsingen på forskning skal øke. Myndighetene vil forenkle regelverket og stille sterkere miljøkrav.

— Oljeindustrien har forsynt seg med kull etter kull av nyutdannede geologer. Ikke noe galt i det, men nå er det et politisk flertall i Stortinget for en sterk satsing på mineralnæringen.

 1. Les også

  Ber forskere sette kurs mot ressursene i nord

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VITEN

  Kunstig intelligens finner spor fra historien som ellers kunne forblitt uoppdaget.

 2. NORGE

  Utryddet i 100 år. Nå er billen tilbake. Men skogen dens er truet.

 3. VITEN

  Olje- og gasslobbyen hevder gass er dobbelt så bra som kull. Men hvor er bevisene?

 4. NORGE

  Denne metoden reduserer sykehjemsvolden

 5. NORGE

  Trodde du at fødselsdepresjon var noe som kom etter en fødsel?

 6. VITEN

  Skabb er på fremmarsj