Norge

Ønsker heroindebatt velkommen

  • Stine Barstad

- Vi må også bruke hjertet. Det er heroin de er avhengige av, ikke substitutter. Det er få som profiterer på metadon og subtex, sier leder Arild Knutsen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk. Foto: MAGNUS BJØRKE KNUTSEN

  • Heroin på resept vil redde mange liv, hevder Foreningen for Human Narkotikapolitikk.

Les også:

Helse— og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen sier til Dagbladet at han vil diskutere statlig utdeling av heroin.

— Det var en hyggelig åpning for debatt. Vi må få heroin på resept så fort som mulig, for det redder mange liv, sier leder Arild Knutsen i Foreningen for Human Narkotikapolitkkk (FHN) til Aftenposten.no.

Reduserer rekruttering

Han sier forsøk og forskning fra andre land viser at heroin på resept fjerner mesteparten av dødsfallene, prostitusjon og kriminalitet som følger heroinmisbruk.

— I tillegg har det hatt en utilsiktet virkning, nemlig at rekrutteringen til heroin går kraftig ned. Den oppvoksende generasjonen ser ikke lenger på heroinmisbruk som en måte å demonstrere mistilpasning på, siden det da blir behandlet som en kronisk sykdom, sier han.

Også Anne Kristin Røsegg de Voogd i foreningen narkomanes pårørende ønsker debatten velkommen.

— Jeg ser ikke ulempen ved å gi de narkomane heroin når ikke andre ting hjelper. Det er veldig mange som får veldig mye bivirkninger av metadon og subtex og slutter av den grunn. Heroin kjenner de, og vet hvordan virker på kroppen, sier hun.

Motivasjon

Hun understreker at det ikke holder med heroinutdeling alene. Behandlingsopplegg og oppfølging må følge med.

Hun har selv en sønn som er narkoman og venter på behandling, og en sønn som nå har klart å være rusfri i to år.

- Bjarne Håkon Hanssen er redd utdeling av heroin vil knekke enhver motivasjon for å bli rusfri? Er det en fare for dette?

— Min ene sønn har klart å slutte ved å trappe seg selv ned på heroin, så den har jeg ikke tro på. Er motivasjonen der og du får rett hjelp, klarer du å slutte selv med eller uten slike hjelpemidler, sier hun.

Heller ikke Knutsen er enig i Hanssens skepsis på dette punktet.

— Da må han være redd for de 4700 menneskene som får metadon og subtex også. Metadon er mer vanedannende enn heroin, og det er mindre sidebruk ved heroin, sier han.

Blå Kors skeptiske

Avdelingsdirektør for Kirkens Bymisjons helse- og sosialavdeling, Oddrun Remvik, mener det er positivt at Hanssen åpner for nytenkning rundt de tyngste rusmisbrukerne.

— En slik debatt må hilses velkommen. Alt som kan gjøres for å hjelpe de tyngste brukerne må diskuteres, sier hun.

Hun understreker at Kirkens Nødhjelp ikke har falt ned på noe standpunkt i saken ennå.

Blå Kors er imidlertid svært skeptiske til helseministerens forslag.

— Jeg er veldig skeptisk til det. Jeg tror det å gi opp samfunnets ønske om rusfrihet som mål for misbrukere er feil vei å gå. Det er en misforstått måte å hjelpe folk på, sier direktør Magnar Lie i Blå Kors til VG Nett.

- Det kommer

Ventre foreslo for et par uker siden som første parti å gi

Les også

Venstre foreslår heroin på resept

til de tyngste misbrukerne. De andre partiene i opposisjonen var da svært

Les også

Liten sans for heroin på resept

til et slikt forslag.

I dag møter også Hanssens utspill sterk motbør både innad i eget parti, og blant regjeringskollegene.

Likevel har Arild Knutsen klokkertro på at heroin på resept vil bli en realitet i Norge.

— Det er ikke lenger snakk om om det kommer, men når det kommer. Nå begynner de i Danmark i begynnelsen av 2009. Danmark vedtok med historisk flertall på Folketinget herion på resept i 2007. Det var kun én representant som stemte mot, sier han.

Populært i Sveits

Sveits hadde folkeavstemning om heroin på resept i helgen. Et overveldende flertall sa ja til å fortsette prosjektet som allerede har pågått i 14 år. Velgerne sa derimot et rungende nei til å legalisere hasj og marihuana.

Heroinprogrammet i Sveits drives fra 23 diskrete sentre over hele landet. 1.300 stoffavhengige får injisert heroindoser som fjerner abstinenser, men ikke så mye stoff at de blir ruset.

Ifølge avisen The Guardian har programmet ført til at flere misbrukere nå er borte fra gaten.

Les også

  1. Sterke reaksjoner på utspill om heroin

  2. Vurderer statlig heroinutdeling

  3. Liten sans for heroin på resept

  4. Venstre foreslår heroin på resept