Disse skal undersøke Philip Manshaus

Tre sakkyndige skal gjennomføre den rettspsykiatriske undersøkelsen av draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22).

Anne Lill Ørbeck (til venstre), Helge Haugerud (i midten) og Rita Lyngved (til høyre) er oppnevnt til å gjennomføre den rettspsykiatriske undersøkelsen av Philip Manshaus.

Overlege og spesialist i psykiatri, Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri, Helge Haugerud, er oppnevnt av Asker og Bærum tingrett til å gjennomføre den rettspsykiatriske undersøkelsen av Philip Manshaus.

Det får Aftenposten opplyst av 22-åringens forsvarer, advokat Unni Fries.

De tre ble oppnevnt onsdag, skriver Fries i en tekstmelding til Aftenposten.

Psykiater Helge Haugerud har blant annet vært sakkyndig i den mye omtalte Valdres-saken.

Skal svare på om Manshaus var psykotisk

– Vi har vært i dialog med forsvarer om valget av sakkyndige og mandat og er fornøyde med at alt ligger til rette for at deres arbeid med full judisiell undersøkelse kan begynne, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i en pressemelding.

De sakkyndige har fått frist til 7. november 2019 med å ferdigstille mandatet, opplyser Oslo politidistrikt. De sakkyndige vil gå i gang med samtaler med Manshaus i løpet av de nærmeste dagene.

De sakkyndiges hovedoppgave er å besvare spørsmålet om 22-åringen på «tidspunktet for de påklagede handlinger kan antas å ha vært psykotisk, samt spørsmål om eventuell overføring til tvunget psykisk helsevern eller forvaring.»

Psykiater Rita Lyngved er en av tre sakkyndige som skal undersøke Philip Manshaus. Her er hun avbildet under det tingrettens behandling av det såkalte Halloween-drapet.
Les også

For syke for fengsel, for farlige til å gå fri. Nå er 215 dømt til tvungent psykisk helsevern.

Erfarne sakkyndige

Asker og Bærum tingrett har oppnevnt en svært erfaren trio til å gjennomføre den rettspsykiatriske undersøkelsen.

Anne Lill Ørbeck har blant annet utarbeidet sakkyndigrapporter om den tiltalte i Sigrid-saken og i saken mot syvbarnsmoren som ble dobbeltdrapsdømt i Kristiansand.

Helge Haugerud har blant annet vært rettspsykiater i den såkalte Valdres-saken.

Mens Rita Lyngved ble oppnevnt som rettspsykiater i saken mot Julio Kopseng i 2013.

Godtar full observasjon

Oslo politidistrikt ba om en fullstendig judisiell observasjon, en såkalt rettspsykiatrisk undersøkelse, etter at de mottok den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen.

Den kom etter at psykologspesialist Marianne Teigland hadde hatt en samtale med den terrorsiktede 22-åringen.

Teigland og Manshaus skal ha snakket sammen i «godt over tre timer». Samtalen har resultert i en rapport på 31 sider. Den tar for seg 22-åringens mentale helse, evnenivå og selve hendelsen, forteller Kraby.

Under samtalen mellom Teigland og Manshaus skal 22-åringen ha kommet med ytterligere detaljer i saken, opplyser politiet.

Philip Manshaus har sagt ja til en fullstendig judisiell observasjon, bekrefter Fries overfor Aftenposten.

Anne Lill Ørbeck er en av de tre sakkyndige som er utnevnt til å undersøke Philip Manshaus. Her avbildet i forbindelse med Sigrid-saken.

Hva er en rettspsykiatrisk observasjon?

En rettspsykiatrisk undersøkelse kartlegger om en person er strafferettslig tilregnelig, eller om det foreligger en psykisk tilstand som gjør at siktede er strafferettslig utilregnelig.

I fire av fem tilfeller finner de sakkyndige at den de observerer var tilregnelig på handlingstidspunktet, ifølge Norsk Psykologforening.

Etter å ha observert og snakket med observanden, lest dokumenter, og innhentet andre opplysninger, skriver de sakkyndige en rettspsykiatrisk erklæring. Denne sendes til domstolen.

I alvorlige saker, hvor det er tvil om tilregneligheten, vil de sakkyndige kunne bli bedt om å være til stede i retten. Da skal de observere tiltalte og stille spørsmål til partene og gjøre rede for erklæringen.

Møter i retten mandag

Mandag møter Manshaus igjen i Oslo tingrett til et nytt fengslingsmøte.

– Han har ikke samtykket til varetekt, opplyser Fries til Aftenposten.

12. august ble 22-åringen varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud.

Philip Manshaus er siktet for drap på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorangrep mot Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Han har erkjent de faktiske forholdene, men erkjenner ikke straffskyld.