Vi styrer livet på inn- og utpust

Pusten er bindeledd mellom kropp og sjel. Angst? Stress? Smerter? Det merkes på pusten. Å puste riktig er ingen selvfølge. Norsk forskning viser at bevissthet rundt pust kan lindre kroniske smerter.

Alle gjør det. Du gjør det akkurat nå, eller i alle fall om et øyeblikk. Fyller lungene med luft. Det skjer automatisk. Men vet du hvordan du puster? Er du blant holde-maven-inne-pusterne? Puster du ut — eller inn gjennom nesen? Beveger hele brystkassen seg? Hvor høyt står skuldrene når du puster?I enkelte situasjoner er det helt naturlig å holde pusten. Det hender sogar at noen tar pusten fra oss. Vi holder pusten av skrekk, av angst eller smerte. Også ved intens stress endrer pusten seg. Hos de fleste normaliseres den igjen når situasjonen har roet seg. Men en del mennesker blir sittende fast i et pustemønster som om de er i konstant beredskap. Avknappen har hengt seg opp. Over tid kan alarmberedskap og spenninger gi kroniske smerter. Og jo mer smerter du har, jo mer påvirkes pusten, forklarer fysioterapeut Gro Killi Haugstad. Hun er opptatt av å gi sine pasienter pusten tilbake. Få slått av alarmknappen. Dette er viktige elementer i hennes doktorgradstudie ved Mensen-dieckutdanningen, (HiO).I flere år har hun forsket på kvinner med kroniske, uforklarlige smerter i underlivet, og studert effekten av pustetrening. Prosjektet er gjort i samarbeid med gynekolog og psykolog på Rikshospitalet. I alt 80 kvinner deltok i prosjektet. Kvinnenes pustemønster ble filmet både før og etter at behandlingen startet.- Videoopptakene viste at smertekvinnene hadde en tydelig avvikende måte å puste på i forhold til friske kvinner i samme alder, forklarer forskeren. Størst bedring opplevde de kvinnene som både fikk pustetrening og samtale med psykolog, men også i den rene pustegruppen fikk kvinnene i gjennomsnitt halvert graden av smerter.

Pusten røper oss

Vi prøver å la pusten gå jevnt og dypt, der vi sitter vis a vis ekspertisen. Hvilket bilde kan hun lese ut av vårt pustemønster? En redd fuglunge? En pansret fasade?- Gjennom 20 års klinisk arbeid er jeg er blitt ganske observant på hvordan folk puster. Enkelte mennesker ser ut som de er hengt opp på en kleshenger. Skuldrene er høyt hevet. Pusten er nesten usynlig. Mellomgulvet beveger seg lite. Særlig hos kvinner er magen trukket innover, enten de står, sitter eller ligger. Pusten går urytmisk og sitter høyt oppe i brystkassen.Lite pust - lite følelser. Ved hjelp av pusten prøver vi å legge lokk på følelsene våre, mener Gro Killi Haugstad. Stadig flere forskningsprosjekter viser sammenheng mellom pust og psyke. Blant annet viser en nyere amerikansk undersøkelse sammenheng mellom panikkangst og respirasjonsmønster. Kroppen husker vonde opplevelser, selv om vi har fortrengt dem fra bevisstheten, påpeker Gro Killi Haugstad.

Fri flyt

Målet er å få pusten til å flyte fritt. Se på et spebarn som sover. Pusten bølger gjennom en avslappet kropp. Åndedrettet går automatisk og naturlig.- Er det da så lurt å bevisstgjøre folk på en funksjon som skjer automatisk?- Det er det delte meninger om. Når folk har lagt seg til en måte å puste på som ikke er funksjonell, mener jeg det er riktig å gjøre folk oppmerksomme på hvordan de puster. Når mellomgulvet er sementert, når muskler i brystkasse, nakke, hals og rygg, er som et pan ser, og pusten kontrollert, må det vekkes en a-ha-opplevelse. Er det slik jeg puster. Først da kan mønsteret endres. Ifølge terapeutens observasjoner er pusteproblemer mer utbredt blant kvinner enn menn. Kvinnelig forfengelighet gjør at mavgen holdes inne, enten ved hjelp av muskler eller stramme klær. Menn er ofte stolte av sin pondus og prøver heller ikke å skjule den. De har som oftest en dypere pust, enn kvinner.