Norge

Svensk undersøkelse: Risiko for uhell dobles når pasienten legges på feil avdeling

Da svenske leger sjekket om det var en sammenheng mellom å bli lagt på «gal» avdeling og sykehusfeil, oppdaget de at risikoen for feil ble fordoblet.

Normalt plasseres pasienten på den avdelingen hun hører hjemme. Men ofte er avdelingen full, så pasienten må bli gjest på en annen avdeling. Foto: Stein Bjørge

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

I fjor begynte svenske helsemyndigheter å se på sammenhengen mellom å legge pasienter på feil avdeling og skader.

I Norge derimot finnes det ingen nasjonal oversikt over hvor mange som ligger på feil avdeling.

– I Sverige legges stadig oftere pasienter inn på en annen avdeling enn de egentlig hører hjemme. Vi innførte derfor et parameter som viser sammenheng mellom innleggelse på annen avdeling enn du hører til og feil, sier professor i pasientsikkerhet ved Lindkøping universitet, Hans Rutberg.

De første resultatene av den svenske undersøkelsen ble nylig publisert:

Risikoen for feil som kunne vært unngått, dobles når en pasient legges på feil avdeling.

– Vi fant at 15 prosent av de utplasserte pasientene hadde fått en skade, mens tallet for dem som lå på «riktig» avdeling var knappe 7 prosent. De vanligste skadene var infeksjoner og liggesår, sier professor Hans Rutberg.

Forskjellige avdelinger

Alle sykehus er delt opp i avdelinger ettersom hvilke sykdom pasienten har, som nyreavdeling, lungeavdeling, ørenesehals og gynekologisk avdeling.

Noen ganger må pasientene legges inn på en annen avdeling enn de hører til, fordi avdelingen allerede har overbelegg.

 • Les om kvinnen som døde etter seks døgn på feil avdeling.
 • Og Bent Høies svar
 • Og Kjersti Toppes krav
 • -Du er frekk, sier Kari Kjønaas Kjos

Forhandler om pasientene

Christer Mjåset er leder for Yngre legers forening (YLF). Han bekrefter at pasienter på feil avdeling ikke er uvanlig i Norge.

– Dette handler ofte om kapasitet og kronisk overbelegg, og gjelder like mye kirurgiske som indremedisinske fag.

Christer Mjåset, leder for Yngre legers forening. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Infeksjoner og liggesår

I Sverige så forskerne på 420 feilbehandlede pasienter som var plassert på gal avdeling. 7 av 10 var eldre enn 65 år; 9 av 10 ble akuttinnlagt.

Professor Hans Rutberg presiserer at utvalget ikke er stort, all den tid man innførte utplassere pasienter og skader som et parameter først i fjor.

– Men funnene peker likevel på at det er større risiko for skader hvis man blir plassert på en avdeling som ikke er spesialist på din sykdom, sier Karlsson.

«Satellittpasienter» får ofte stemoderlig behandling – hvem som har ansvaret blir ofte uklart. Christer Mjåset, leder for Yngre legers forening

Christer Mjåset er ikke overrasket over tallene fra Sverige.

– Det er en økende spesialisering av helsepersonell. Både pleiere og leger gjør best jobb når man får håndtere pasientgrupper man har størst erfaring med og kunnskap om. «Satellittpasienter» får ofte stemoderlig behandling – hvem som har ansvaret blir ofte uklart. Å sende ut læringsnotat, slik Helsedirektoratet har gjort, vil ha minimal effekt. Dette fenomenet må overvåkes og forskes på fortløpende, og det arbeidet må komme i gang nå, sier han.

Lederen for Yngre legers forening mener bedre organisering vil kunne løse problemene noe, men at man ikke kommer iunna at dette er et uttrykk for sykehusenes kroniske kapasitetsutfordringer.

– Og det må politikerne begynne å ta på alvor, sier han.

Funnene om intergjestepasienter er publisert i den femte rapporten om skader i svensk helsevesen.

Forskerne har sett på totalt 52.000 tilfeldig utvalgte pasientopphold som er undersøkt med å studere journalene etter en standardisert metode.

Les mer om

 1. Helse
 2. Legeforeningen
 3. Bent Høie
 4. Sverige
 5. Helsedirektoratet

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Krever oversikt over feil som skyldes for fulle sykehus

 2. NORGE
  Publisert:

  Lungepasient ble plassert på nyreavdeling. Døde etter seks dager.

 3. A-MAGASINET
  Publisert:

  Denne legen er kalt «kirurgiens Knausgård» for måten han åpent snakker om sine feil.

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Det nye sykehuset skulle ha 0 korridorpasienter. I fjor måtte 3800 pasienter ligge på gangen.

 5. NORGE
  Publisert:

  «Dette er en nedverdigende måte å ivareta mennesker i krise»

 6. NORGE
  Publisert:

  Sykehusene kvitter seg med livsviktig utstyr. Pasienter kan ha fått i seg skadelige mengder aluminium.