Norge

Ordfører: Kriminaliteten i Södertälje har ikke noe med flyktninger å gjøre

Ordføreren reagerer på at Södertälje blir brukt som skrekkeksempel. - Man kan ikke skjære alle over en kam på denne måten, sier hun.

Södertälje-ordfører Boel Godner kjenner seg ikke igjen av Aftenpostens beskrivelse av byen.
  • Sol Sigurjonsdottir

Lørdag skrev Aftenposten om hvordan oslopolitiet har brukt byen Södertälje i Sverige som et skrekkeksempel på innvandringspolitikk hvor innvandrere og etniske svensker lever adskilt.

I reportasjen dokumenteres det hvordan byen de siste årene har hatt store problemer med organisert kriminalitet, med utgangspunkt i det assyrianske innvandrermiljøet i Södertälje.

Den karakteristikken kjenner ikke Södertälje-ordfører Boel Godner (Socialdemokraterna) seg igjen i. Hun reagerer kraftig på fremstilling av lokalsamfunnet som et skrekkeksempel.

— Jeg synes det var leit at det ikke kom frem at vi har tatt tak i utfordringene. Det lysner i Södertälje, det blir bedre og bedre her og kriminaliteten går ned. Det kommer ikke frem, og derfor blir jeg lei meg når jeg leser artikkelen.

Aftenpostens artikkel har vakt stor debatt i Sverige lørdag.

— Jeg ville aldri ha blandet flyktningemottak med kriminalitet. De kriminelle er ikke en befolkningsgruppe, men enkeltpersoner som har valgt å være kriminelle. Man kan ikke skjære alle over en kam på denne måten, sier ordføreren.Hun forteller at hun synes Sverige gjør en stor innsats for å gjøre verden litt bedre ved å ha et stort flyktningmottak. Kriminaliteten i Södertälje har ingenting med at vi tar imot flyktninger, sier ordføreren.

— Man kan ikke sette dette i sammenheng. Å blande sammen kriminalitet med et høyt mottak av flyktninger, er på mange måter avskyelig. Vi har tatt imot mange flyktninger, og det er et lite antall personer av dem som har begått kriminelle handlinger. Det er ikke slik at alle som begår kriminelle handlinger er flyktninger. Jeg synes man burde ha fortalt at det har vært en rettsprosess rundt den organiserte kriminaliteten, sier ordføreren.

-Bygger ikke parallelle strukturer

Godner mener at man kan like gjerne bytte ut ordet «innvandrer» med noe annet, som for eksempel «smålending». Kriminalitet finnes blant alle typer mennesker.

— Vår store jobb nå er å arbeide forebyggende rettet mot barn og unge slik at de får skolegang og arbeid, og kan forsørge seg selv. Vi er en spesiell plass på jorden der nesten 30.000 kristne assyrere har søkt seg til. Det betyr ikke at man bygger parallelle strukturer i samfunnet, sier hun.

Aftenposten siterer fra rapporten «Oslo 2022 – Fremtidens kriminalitetsutfordringer», utarbeidet av politiet i Oslo, der det blant annet heter:

Svenske aviser om Aftenpostens reportasje fra Södervälje.

«Et parallellsamfunn som fungerer tilnærmet som en egen stat i staten. De har egne institusjoner, normer, lover og regler som har større betydning og innvirkning på folks liv enn de grunnverdiene som gjelder i Sverige.» Finnes det ikke et parallellsamfunn i Södertälje?

-Jeg kan selvfølgelig ikke garantere det. Det er mange som flykter fra krig og elendighet søker seg hit slik at de kan bo nær familie og venner. Det er bra, men kan også ha sine svakheter. Det har ingenting med kriminalitet å gjøre, sier Godner.

På studietur

Det var i 2011 en gruppe fra Oslo politidistrikt reiste til Södertälje for å lære av svenskenes erfaringer. Dette munnet blant annet ut i studien «Oslo

Visepolitimester Sveinung Sponheim

2022 – Fremtidens kriminalitetsutfordringer»:

— Sverige ligger tradisjonelt noen år foran oss i kriminalitetsutviklingen, sier Oslos vispolitimester Sveinung Sponheim.

Derfor mener han det er viktig å studere hva nabolandet har gjort, og hvordan politiet der jobber.

- Södertälje-ordfører Boel Godner reagerer kraftig på fremstilling av hennes lokalsamfunn som et skrekkeksempel?

— Det er bra om Södertälje nå har lykkes med å ta grep om utviklingen, er Sponheims knappe kommentar til kritikken.

«Mistet kontrollen over integreringspolitikken»

Aftenpostens reportasje fra den svenske byen Södertälje er skremmende lesning, mener statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet.

Han mener Sverige har mistet kontrollen over sin integreringspolitikk.

— Jeg synes det er uheldig at det kommer denne typen kommentarer fra Norge. Sverige tar imot flere flyktninger enn de fleste land i Europa. Vi i Sverige gjør vårt for å være en humanitær stormakt, og vi anstrenger oss mye. Jeg skal ikke uttale meg om hva Norge gjør, sier ordfører Boel Godner.

Hun sier at Sverige, på lik linje med flere land, kan bli flinkere på integrering. Hun skulle gjerne sett at flere kommuner i Sverige og flere land i Europa hjelper til.

— Vi har kommet forbi det å sette mennesker opp mot hverandre i grupper, og skulle ønske flere tok imot flyktninger. Det handler om å gjøre en innsats mot krig og elendighet i verden. Det kan være tøft og vanskelig, men vi vet hvordan vi skal ta tak i problemene.

Les også

  1. «Sverige har mistet kontrollen over integreringspolitikken»

  2. Nordmann på prøve

  3. Stikkord: InnvandringKodeord: Inkludering