Norge

- Det knyter seg i magen når jeg ikke har tid til å høre på det ungdommen egentlig vil fortelle meg

Norge mangler 1000 helsesøstre, ifølge Norsk sykepleierforbund.

Daglig må helsesøster Ann Karin Swang avslutte samtaler med unge mennesker fordi andre venter på å komme inn.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Helsesøstertjenesten er et tilbud til landets 1,2 millioner barn og unge. Fra første kontroll når barnet bare er uker gammelt, til skolehelsetjeneste og helsestasjon for unge. Men i følge Norsk sykepleierforbund mangler det 1300 stillinger på helsestasjon og skolehelsetjenesten, hvorav nesten 1000 helsesøstre.

Helsesøster Ann Karin Swang, med 18 års erfaring merker at presset har økt de siste årene, og opplever hver eneste dag at hun ikke får gjort jobben sin godt nok.

— Jeg må være kort og avvisende til mange unge som kommer med en bagatell, men som egentlig kommer med et annet budskap, og som vil teste oss ut. På denne måten mister vi gråsonebarna. De som senere kan bli en belastning for samfunnet.

— Det knyter seg i magen når jeg ikke har tid til å høre på det ungdommen egentlig vil fortelle meg, sier helsesøsteren.

Les også:

Les også

- Jeg hadde ingen å snakke med

Følger ikke opp ordene

I dag legger Kristin Waldum-Grevbo, leder av Landsgruppen av helsesøstre i Sykepleierforbundet, frem en rapport om helsestasjons— og skolehelsetjenesten for barneminister Solveig Horne. 450 foreldre og elever i femte og tiende klasse har svart på hvordan de bruker og opplever helsestasjonen og helsesøstertilbudet.

Elevene i tiende klasse er klare: «Gratis terapeut. Kan brukes som en slags psykolog.» «Hvis man er trist og har det vanskelig» «Om ting er for kleint å snakke med andre om.» «Hun er min helt»

- Det sier seg selv at vi ikke får gjort jobben vår god nok, sier helsesøster Ann Karin Swang.

Kristin Waldum-Grevbo berømmer politikerne i alle partier som vil satse på helsesøstre, men mener at handling ikke følger med ordene.

— De siste årene er det kommet nye oppgaver, sier Kristin Waldum-Grevbo og ramser opp:

Helsesøstrene fikk nylig ansvar for å veie alle elever i tredje og åttende klasse. Liggetiden på barselavdelingen etter fødsel er kortere. Ifølge nye retningslinjer for barselomsorgen skal familien følges opp av både jordmor og helsesøster innen 2 uker. Det er kommet nye vaksiner som skal settes av helsesøster, blant annet mot rotavirus og HPV. - Dessuten forteller flere barn og unge at de har det vanskelig, og det er viktigere at helsesøstrene på skolene har en åpen dør slik at de kan snakke om problemene sine akkurat når de trenger det.

- Vi jobber bakvendt

Helsedirektoratet har tidligere ment at det bør være én helsesøster per300 på barneskolen,550 på ungdomsskolen og 800 på videregående skole.

— Vi forholder oss til disse tallene, og det betyr at vi mangler bortimot 1000 helsesøstre, sier Kristin Waldum-Grevbo

Dette er tall helsesøsteren på Hønefoss kjenner seg igjen i. Der er det en helsesøster per 1000 elever på barneskolen, tilsvarende på videregående.

— Det sier seg selv at vi ikke får gjort jobben vår god nok. I min kommune valgte ledelsen å bruke pengene på blant annet barnevern. Det hadde vært klokere å satse på barna tidligere. Vi jobber bakvendt. Nå drives det brannslukking i barnevernet der problemene kunne vært løst tidligere, sier hun.

Les også:

Les også

«Jeg får høre om fyll, narkotika, overgrep og fysisk vold. Hvordan skal jeg ta tak i de sosiale utfordringene?»

Ikke øremerkede midler

Helseminister Bent Høie vil ikke gå inn for et normtall, men sier at det allerede er et taktskifte på gang i antall helsesøstre. Han sier med den varslede bevilgningen neste år øker satsingen med 655 millioner kroner på tre år.

— Å bygge opp helsestasjoner og skolehelsetjenesten er høyt prioritert for denne regjeringen. Og fordi det kommer ekstramidler flere år på rad vet kommunene dette er en satsing som fortsetter.

- Er midlene øremerket til skolehelsetjeneste og helsestasjoner?

— Nei, men de er fordelt på kommuner med flest mulig ungdom. Det finnes kommuner som ikke bruker dette til helsestasjon, men det betyr ikke at det virker.

Kristin Waldum-Grevbo sier imidlertid at samtidig som helsesøsterårsverk økte noe var det en stor nedgang i andre årsverk, som andre sykepleiere og annet personell.

— Det betyr at den reelle veksten årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten var på drøyt 100 årsverk fordelt på 429 kommuner. Dette er bare 1/3 i forhold til de 300 stillingene regjeringen varselet at ville komme som følge av økte bevilgninger til kommunene, sier hun.

- Er du fornøyd med dette, Bent Høie?

— Nei. Da hadde vi ikke bevilget mer.

Interessert i helsesøstertilbudet? Les også:

Les også

  1. Helsesøstrene mener penger til skolehelsetjenesten ikke kommer fram

  2. Mer penger ga flere helsesøstre

  3. Presser gjennom dobling av antallet helsesøstre

cvxzcxvz432_doc6ls2bbfx21idqdr9ay4-87jzpIx3oN.jpg