Halalkjøtt gir millioner i Islamsk Råds kasse

For hvert kilo norsk halalkjøtt som selges, får Islamsk Råd Norge en krone for å ha sørget for sertifiseringen. I fjor ga det 2,4 millioner kroner i inntekter.

Illustrasjonsfoto.
  • NTB

Inntektene fra sertifiseringen, som også inkluderer administrasjonsavgifter, er dermed langt over det dobbelte av de 966.000 kronene Islamsk Råd mottok i offentlig tilskudd i fjor, skriver Klassekampen , som har fått innsyn i organisasjonens regnskap.

Halalslakting innebærer at en muslim må være til stede og komme med en takksigelse. Selve slaktingen skjer med kniv, etter at dyret er bedøvet, og gjennomføres i henhold til norske bestemmelser om dyrevelferd.

Generalsekretær Mehtab Afsar sier Islamsk Råd Norge har satset på å systematisere og profesjonalisere halalarbeidet, noe han mener kommer både den muslimske befolkningen og storsamfunnet til nytte.

– Tilgjengelighet av halalmat kan bidra til mer inkludering og integrering i samfunnet. Vårt sertifiseringsarbeid kan skape nye arbeidsplasser, samt bidra til redusering av smuglerkjøtt, sier Afsar. Islamsk Råd har to ansatte som jobber med sertifiseringsordningen.